Nyheter

Nedan presenteras våra nyheter i datumordning. Ett bättre sätt att ta del av Funkas nyheter är att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Då är du säker på att inte missa vare sig det som händer hos oss eller ute i världen inom området tillgänglighet.

 • Vita Käppens Dag

  15 oktober firas Vita Käppens dag över hela världen, en dag som uppmärksammar självständighet för blinda och synskadade. Vi talade med Jimmy Pettersson, handläggare på Synskadades riksförbund, med anledning av detta.
 • Funka utvecklar webbplats för innovationsnätverk inom EU

  Inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet om aktivt och hälsosamt åldrande där Funka driver flera projekt finns även ett ”nätverk för referensområden”, kallat RSCN. Detta nätverk har gett Funka i uppdrag att utveckla en ny webbplats med höga krav på tillgänglighet.
 • Kompetenshöjning i fokus i Tyskland och Belgien

  I månadsskiftet september-oktober delade Funkas experter med sig av vår kompetens vid konferenserna M-Enabling Forum Europe och Destinations for all World Summit, som täcker olika delar av tillgänglighetsområdet.
 • Universitetsutbildning i webbtillgänglighet

  Funka, IAAP Nordic och fyra nordiska universitet utreder hur webbtillgänglighet ska bli en del av universitetsprogrammen i de nordiska länderna.
 • Så uppfyller du kraven i Webbtillgänglighetsdirektivet

  Det nya Webbtillgänglighetsdirektivet innebär många nya krav på digital tillgänglighet. Vi hjälper dig gärna med att uppfylla lagkraven och att få kontroll över dina interna processer, genom bland annat inventering, granskning, kravunderlag och utbildningar.
 • Sex i rörelse

  Ebba Myrsten, partneransvarig och samordnare för testpersoner hos Funka arbetar även som personlig assistent. I somras deltog hon på ett läger med tema sexualitet, funktion och normer, något som väckte många tankar.
 • Tillgängligare webbplatser för KPA Pension med hjälp av Funka

  När KPA Pension behövde se över tillgängligheten på sina webbplatser, var Funka en naturlig samarbetspartner för expertgranskningar.
 • Regeringens proposition om genomförande av Webbtillgänglighetsdirektivet

  I början av september publicerades regeringens proposition om hur det europeiska Webbtillgänglighetsdirektivet ska implementeras i svensk lag. Direktivet träder i kraft i alla medlemsländer 23 september men Sverige får inte en nationell lagstiftning förrän tidigast 1 januari 2019.
 • IAAP:s konferens om lagar och regler för webbtillgänglighet

  Branschorganisationen IAAP Europe anordnar en konferens om lagar och regler kring tillgänglighet, med talare från bland andra EU-kommissionen, Funka och W3C.
 • Böter för bristande tillgänglighet – igen

  Försäkringskassan döms att betala 20 000 kronor i diskrimineringsersättning för bristande tillgänglighet. I Norge ligger bötesbeloppen betydligt högre. Hur dyrt kan det bli när Webbtillgänglighetsdirektivet träder i kraft?
 • Nya krav – så funkar det

  I samband med att lagstiftningen om webbtillgänglighet snart träder i kraft, får vi allt fler frågor om olika standarder och vad som egentligen gäller. Nu reder vi ut några av alla krångliga begrepp.
 • Innovationsprojekt om begriplig text

  Tillsammans med Botkyrka kommun och Linnéuniversitetet ska Funka ta fram en metod för att producera begriplig information. Baserat på erfarenheter från tidigare forskningsprojekt testar vi olika modeller för att nå personer med annat modersmål än svenska. Vinnova finansierar projektet.
 • Funka utvecklar verktyg för självdeklaration av tillgänglighet

  Funka har fått i uppdrag att utveckla ett verktyg för enklare tillsyn av självbetjäningsautomater. I Norge gäller lagkraven om tillgänglighet även automater och det är tillsynsmyndigheten Difi som gett oss uppdraget. Verktyget ska underlätta arbetet med tillsyn genom att den som ansvarar för automaten själv deklarerar status på tillgänglighet.
 • Vi har räknat på det här...

  Statistik om funktionsnedsättningar är något som många efterfrågar. Men det är inte så lätt att hitta rätt siffror. Funkas utredare Emil Gejrot reflekterar över en av våra mest besökta sidor.
 • Myndigheten för tillgängliga medier tar hjälp av Funka

  Vid produktionen av sin årsredovisning vände sig Myndigheten för tillgängliga medier till Funka för att säkerställa att det omfattande materialet kan läsas och hanteras av alla.
 • Framtidens tillgänglighet

  Funkas Andreas Cederbom var i somras inbjuden som en av talarna vid ICCHP-konferensen i Linz, Österrike, en forskarkonferens med fokus på IT-hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. Han delar med sig av sina intryck kring en del av de innovationer som kan komma att bli framtidens hjälpmedel.
 • VD har ordet

  Nu bötfäller den norska tillsynsmyndigheten kommuner och företag som inte åtgärdar bristande tillgänglighet. Är det åt det håller även Sverige kommer att gå? Funkas VD Susanna Laurin funderar på utvecklingen med skärpt lagstiftning.
 • Pssst….Save the date!

  9-10 april 2019 är det dags igen för Funkas Tillgänglighetsdagar, norra Europas största konferens om tillgänglig information. För elfte året i rad kan du inspireras av världens främsta experter och lära dig mer om innehåll,
 • Utbildningsfilm – en kursform som skapar flexibilitet

  Se till att alla medarbetare får chansen till kompetensutveckling – prenumerera på våra utbildningsfilmer! Genom att ha tillgång till inspelade utbildningar kan du repetera och komplettera precis när det passar var och en. Utbildningarna är uppdelade i små aptitliga portioner! Nu lanserar vi vår populära utbildning om Tillgängliga pdf-dokument som prenumerationstjänst. Grundutbildning i tillgänglighet finns sedan länge och används av många kunder.
 • M-Enabling Forum äntligen i Europa

  I höst kommer FN-initiativet G3ict:s stora konferens om tillgänglighet och äldre användare, M-Enabling, till Europa för första gången. M-enabling Forum Europe 2018 äger rum i Düsseldorf, Tyskland i september. Funka sitter i programkommittén och deltar som partner och föreläsare.
 • Krönika: Om jag kan certifiera mig, så kan du!

  Sandra Eriksson, tillgänglighetsexpert med fokus på hjälpmedel på Funka, klarade det skriftliga testet för certifiering som branschorganisationen IAAP anordnar. Nu kan hon även titulera sig Web Accessibility Specialist. Här berättar hon om sin tentaångest.
 • Win-win situation i Linköping med Funkas inlevelseövningar

  Linköpings kommun har anlitat Funka för inlevelseövningar inom ramen för ett kompetensutvecklingsprogram kallat Vinna-Vinna. Deltagarna får genom prova på-övningar och simulering själva uppleva hur stadsmiljön fungerar för personer som har olika typer av funktionsnedsättningar. Att ta sig fram med rullstol eller med simulerad synnedsättning blir en tankeväckare för många.
 • Funka ger stöd till Norges tillsynsmyndighet - igen

  Den norska tillsynsmyndigheten Difi har givit Funka i uppdrag att vidareutveckla de vägledningstexter och illustrationer som vi producerat i tidigare uppdrag. Dessutom ska vi ge stöd vad gäller vidareutveckling av informationsstrukturen på Difis webbplats där materialet presenteras.
 • Politiskt kaos

  Inför valet har vi granskat de politiska partiernas webbplatser vad gäller tillgänglighet. Tyvärr har de inte blivit bättre sedan sedan förra valet, snarare tvärtom. Granskningen har väckt stort intresse och har även uppmärksammats i tidningen Metro.
 • WCAG 2.1-granskning till reducerat pris

  Den 5 juni publicerades den senaste versionen av WCAG-riktlinjerna, version 2.1. Den 23 september träder Webbtillgänglighetsdirektivet i kraft. För dig som beställer senast 30 juni ger vi 20% rabatt på alla granskningar!
 • Norsk myndighet låter Funka utreda demokrativerktyg

  Allt fler kommuner har börjat eller skulle vilja börja använda sig av digitala verktyg för medborgardialog, för att stärka den lokala demokratin. För att alla ska kunna delta på samma villkor måste verktygen naturligtvis vara inkluderande. Funka har fått norsk finansiering för att undersöka hur verktyg för medborgardialog fungerar för personer med funktionsnedsättning.
 • Kravunderlag: uppdatering av Funkas populära tjänst

  Nu presenteras en ny version av vår prenumerationstjänst för att ställa rätt krav på tillgänglighet. Junireleasen innehåller de nyligen lanserade framgångskriterierna i WCAG 2.1 och ett antal nya fiffiga funktioner.
 • Nya utbildningar i höst!

  För att möta efterfrågan på kompetens kring ny lagstiftning, uppdaterade standarder och skärpta krav har vi tagit fram en serie nya utbildningar. Med start i september erbjuder vi öppna webbaserade utbildningar för allt från kommunikatörer, utvecklare och formgivare till projektledare, skribenter och UX-designers.
 • Mobil tillgänglighet och FN-konventionen

  I juni varje år genomför FN-organet G3ict en internationell konferens om tillgänglighet med fokus på mobila gränssnitt, M-enabling Summit, i Washington. I samma vecka genomförs även FN:s årliga konferens kring konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i New York. Funka är naturligtvis på plats.
 • Fokus på e-demokrati i Sandnes, Norge

  Funka deltog nyligen i det norska Kommunal og moderniseringsdepartementets konferens om framtidens lokaldemokrati i Sandnes, där Andreas Cederbom talade om vår utredning om digitala verktyg för e-demokrati.
 • Tillgängligare webb för Kristinehamns kommun genom användartester

  Kristinehamns kommun behövde utveckla en helt ny webbplats. För användartester valde de att samarbeta med Funka, och fick mycket bra tips på struktur- och innehållsförändringar.
 • Se till att tillgängligheten flyter på

  Funkas VD Susanna Laurin ser likheter mellan att jobba med tillgänglighet och att sköta en träbåt. Båda aktiviteterna kräver tålamod och resultatet kan bli till glädje för många.
 • Dags att tycka till om Webbtillgänglighetsdirektivet

  Dags att tycka till: Fram till den 15 juni har allmänheten möjlighet att inkomma med kommentarer på utkastet till föreskrift för Webbtillgänglighetsdirektivet vad gäller mätmetodik och tillgänglighetsutlåtande. Synpunkter är välkomna!
 • Publiceringssystem som genererar tillgänglighet

  Tänk om de verktyg som används för att skapa webbplatser och intranät skulle ha inbyggd tillgänglighet från början, vad mycket lättare livet skulle bli! Snart kan det bli verklighet, för Funka har fått finansiering från EU-kommissionen för ett projekt som ska bidra till ökad tillgänglighet i publiceringssystem.
 • Den 17 maj är det dags igen – fira Global Accessibility Awareness Day med oss!

  Global Accessibility Awareness Day har som mål att sprida medvetenhet om tillgänglighet till nya grupper. Vill du lära dig mer om tillgänglighet och få spännande aha-upplevelser? Kom till Stockholms universitet 17 maj och testa våra inlevelseövningar!
 • Nu finns Funkas populära utbildningsfilmer med fransk och tysk text!

  De filmer om EN 301 549 som Funka gjort på uppdrag av Microsoft har fått mycket stort genomslag och används nu i många länder. Nu publiceras filmerna även med fransk och tysk text.
 • Virtual Reality för ökad kunskap om dolda funktionsnedsättningar

  Inlevelseövningar är ett bra sätt att öka medvetenhet om funktionsnedsättningar. Att låta personer med egna erfarenheter berätta om sina upplevelser fungerar ofta ännu bättre. Nu kombinerar vi dessa idéer i ett Vinnova-finansierat projekt där vi ska ta fram VR-upplevelser kring dolda funktionsnedsättningar. Tillsammans med Lunds Universitet och DART utvecklar vi utbildningsmaterial för ett mer inkluderande arbetsliv.
 • Fler målgruppsanpassar sin webbinformation

  Funka har återigen undersökt hur offentlig sektor arbetar för att samhällsinformation på webben ska nå fram till alla. Fler än tidigare är medvetna om att de behöver bearbeta sin webbinformation för att inkludera alla målgrupper.
 • Krönika: Om du beställer en digital tjänst är du produktägare

  Vad förväntas av en produktägare egentligen? Maria Ström, en av Funkas kloka UX-designers, reflekterar över arbetsprocessen och samarbetet mellan beställare och leverantör.
 • Tillgänglighetsdagarna 2018

  10-årsjubiléet av Funkas Tillgänglighetsdagar är över och vi har börjat planera för nästa år. Precis som vanligt kan du ta del av talarpresentationer, bilder, illustrationer och citat. Vi vill också rikta ett särskilt stort tack till alla deltagare, talare, partners, utställare och leverantörer!
 • Hur svårt kan det vara?

  Innan det kommer ut en ny version av en standard är det en bra idé att testa kraven i verkligheten. För att säkerställa att de nya framgångskriterier i WCAG 2.1 är möjliga att implementera, har W3C bland annat använt Funkas webbplats som testobjekt.
 • Funka undersöker hur offentlig sektor arbetar för att samhällsinformation ska nå fram till alla

  Nu är det dags igen! Funka har ett antal gånger de senaste tolv åren skickat ut en enkät till svensk offentlig sektor för att undersöka hur organisationer arbetar för att se till att samhällsinformation når fram till alla. Var med och svara!
 • Äntligen en certifiering inom tillgänglighet

  Nu blir livet lättare för dig som arbetar med, ansvarar för eller upphandlar tillgänglighet! Genom den internationella branschorganisationen IAAP kan du säkerställa att du själv, dina kollegor eller din leverantör har aktuell och relevant kompetens genom certifiering. I den nordiska lokalavdelningen kan du dessutom utbyta erfarenheter om just det som intresserar dig.
 • Dags för fokus på tillgänglig design

  Hur informationen presenteras är viktigt för dina besökare. Det är det första de flesta användare lägger märke till och det påverkar tillgängligheten för många fler än du tror. Funka kan hjälpa dig med att formge ditt gränssnitt, men även att granska, användartesta och utbilda inom formgivning.
 • Kriterier för kognitiv tillgänglighet av digitala gränssnitt

  I ett nytt forskningsprojekt kommer Funka att ta fram testbara krav för att se till att digitala gränssnitt är tillgängliga ur ett kognitivt perspektiv. Dagens standarder och regelverk har fokus på tekniska lösningar för fysiska funktionsnedsättningar, men många användare har helt andra typer av behov.
 • Hur blir livet framöver?

  Det svenska systemet med möjlighet till personlig assistans för funktionsnedsatta är en fantastisk hjälp. Men denna trygghet kan komma att försämras. Funkas webbredaktör Stefan Pelc, som själv är i behov av assistans, är bekymrad över den ovissa situationen just nu.
 • Stockholms stad utvecklar sin webb genom användartester

  Stockholms stad är mitt uppe i en omvälvande utveckling av webbplatsen stockholm.se. I detta arbete tar de hjälp av Funka för användartester, så att stadens invånare ska ges bästa möjliga förutsättningar för att hitta vad de söker och ha en smidig användarupplevelse på vägen dit.
 • Tillväxtverket förbereder sig inför Webbtillgänglighetsdirektivet

  Inför det kommande Webbtillgänglighetsdirektivet anlitade Tillväxtverket Funka för att granska webbplatsen verksamt.se. Målet är att verksamt.se ska uppfylla kriterierna för WCAG 2.0 på AA-nivå.
 • Funka användartestar nytt innehållskoncept

  Stavanger kommun i Norge arbetar med att utveckla ett koncept som heter "Kortfattat" som gör informationen på kommunens hemsida lättare att förstå. Funkas uppgift är att genomföra användartester för att säkerställa att lösningen verkligen fungerar för personer som av olika anledningar har svårt att läsa.
 • EU-krav gäller direkt när Sverige blir försenat

  Nu meddelar regeringen att Sverige inte kommer att hinna med att göra alla ändringar i svensk lag som är nödvändiga för att kunna följa Webbtillgänglighetsdirektivet. Men det spelar ingen roll, EU-lagen gäller ändå från och med 23 september.
 • Intresset för Tillgänglighetsdagarna större än någonsin - boka din plats nu!

  Snart är det dags igen för Europas största konferens om informationstillgänglighet. 17-18 april sker Tillgänglighetsdagarna för tionde året i rad, och intresset är rekordstort. Skaffa dig användbar information om de kommande lagar och standarder som träder i kraft i höst och ta chansen att inspireras av nyheter inom teknik, design och innehåll. Vi ger dig praktiska tips, goda exempel och möjligheter att lyssna till inspirerande talare som Paul Timmers och Christopher M. Lee. Passa på att träffa likasinnade och knyta nya kontakter. Välkommen!
 • Innovativa digitala lösningar nyckelkomponent för aktivt och hälsosamt åldrande

  Som koordinator för projektet WE4AHA deltog Funka nyligen i och stöttade EU-kommissionen vid en konferens i Bryssel för det europeiska innovationspartnerskapet om aktivt och hälsosamt åldrande. Årets konferens fokuserade på hur man säkerställer en storskalig utveckling av innovativa digitala lösningar som en viktig del av omvandling av hälso- och vårdsektorn.
 • Kompetensutveckla dig i vår!

  Under april och maj har du återigen möjlighet att gå någon av Funkas populära utbildningar. Webbtillgänglighetsdirektivet träder i kraft i höst så nu är det en extra god idé att förbereda sig med uppdaterade kunskaper om tillgänglighet. I vår genomför vi kurserna Grundutbildning i tillgänglighet, UX och tillgänglighet, Tillgängliga pdf-filer och Publicera tillgängligt. Utbildningarna genomförs online så du kan delta från var du än befinner dig.
 • Att övervinna digitala barriärer i arbetslivet

  Digitala barriärer i arbetsmiljön innebär ofta ett stort hinder för att personer med funktionsnedsättning aktivt ska kunna delta i det moderna arbetslivet. Med finansiering från norska Barn-, ungdoms och familjedirektoratet har vi genomfört ett projekt där vi granskat tillgänglighet i ekonomisystem.
 • Tankar från en neurofysiotypiker!

  Linus Ersson, interaktionsdesigner och tillgänglighets- och användbarhetsexpert på Funka, funderar över vad som anses fint och fult enligt normer, vad som platsar i ett sammanhang eller inte gör det och om hur ord kan definiera oss.
 • Att tillgängliggöra vårt musikaliska kulturarv

  Funka har hjälpt Konserthuset Stockholm att göra sitt historiska arkiv tillgängligt för alla. Genom digitala lösningar kan kultur nå fram till fler.
 • Funka svarar på remiss om Webbtillgänglighetsdirektivet

  Nu har tiden gått ut för att svara på remissen om förslag till genomförande av Webbtillgänglighetsdirektivet. Funka har svarat på remissen baserat på vår erfarenhet från uppdrag från EU-kommissionen och flera medlemsstater.
 • Funka i Wien

  Funkas VD Susanna Laurin är inbjuden att tala på konferensen Zero Project: Accessibility, som äger rum 21-23 februari 2018 på FN:s kontor i Wien.
 • Nu publicerar vi programmet för Tillgänglighetsdagarna!

  I år har vi av naturliga skäl stort fokus på nya riktlinjer och lagar, men även föreläsningar om spännande tillgänglighetstekniker kring allt från appar till epost finns på programmet. Det är Spanien som står för den internationella utblicken och Försäkringskassan är ett mycket intressant kundcase. Som vanligt bjuder vi på praktiska tips och goda exempel. Välkommen!
 • Utredning av digitala verktyg för ökad medborgardialog

  Funka ska utreda hur digitala verktyg kan användas för medborgardialog i norska kommuner. Det är norska Kommunal- och moderniseringsdepartementet som gett oss uppdraget.
 • Om att lägga märke till saker

  Tar du också till synes vardagliga saker för givet? Emil Gejrot, Junior utredare på Funka, reflekterar över det faktum att oavsett hur bra vi tror vi förstår hur saker fungerar kommer det alltid att finnas något som vi inte tänkt på, något som vi inte har lagt märke till - och hur allt detta kan kopplas samman med tillgänglighet.
 • Funka utreder certifieringsmöjligheter inom design för alla

  På uppdrag av den irländska myndigheten för funktionshinderfrågor ska Funka undersöka möjlig certifiering i design för alla inom IT-branschen.
 • Bokförlag satsar på tillgänglighet

  Det norska bokförlaget Gyldendal vill ligga i framkant när kraven på tillgänglighet skärps inom utbildningssektorn i Norge. Därför har de använt Funka för att utbilda sina anställda och för expertgranskning av sin webbplattform.
 • Tillgänglig språkinlärning för nyanlända

  Genom att vinna Post- och Telestyrelsen Innovationstävling får Lingio med Funkas hjälp möjlighet att göra sin språkapp tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
 • Tillgänglighet vid rekrytering

  I rekryteringsprocesser används ofta personlighetstester, men testerna är inte tillgängliga. WeCompose och Funka har vunnit Post- och Telestyrelsens innovationstävling med ett projekt som ska ändra på det.
 • Att drunkna i utvecklingen

  Funkas Analysansvarige Andreas Cederbom reflekterar över utvecklingen på tillgänglighetsfronten och varför vi egentligen gör det vi gör.
 • Viktigt med extern granskning enligt Västerviks kommun

  Inför att Webbtillgänglighetsdirektivet träder i kraft i september är det allt fler myndigheter, kommuner och statliga bolag som låter Funka kontrollera hur väl deras digitala gränssnitt uppfyller kraven. Västerviks kommun berättar om hur Funkas revision hjälper dem vidare i arbetet med tillgänglighet.
 • Tillgänglighetsdagarnas 10-årsjubileum!

  Du kommer väl på årets viktigaste konferens 17-19 april? Nu publicerar vi delar av programmet och en liten presentationsfilm för att göra dig nyfiken. Anmäl dig redan nu för att vara säker på att få plats.
 • Nästa steg för Synskadades Riksförbund

  Synskadades Riksförbund, SRF, har återigen valt Funka som leverantör för att få en långsiktig stabilitet vad gäller tillgänglighet i sitt digitala utvecklingsarbete.
 • Nu kan du påverka WCAG 2.1!

  Nu är det hög tid att påverka nästa version av WCAG, den internationella standarden för webbtillgänglighet. Läs det aktuella utkastet och gör din röst hörd senast den 12 januari.
 • En tillgänglig lärplattform som individanpassar lärresurserna

  Funka har bidragit med metodik, testning och mätning av tillgänglighet i utvecklingen av nästa generation av lärplattformen Claned. Nu avslutar vi det EU-finansierade forskningsprojektet och ser framåt.
 • Förslag till genomförande av Webbtillgänglighetsdirektivet

  Regeringen föreslår ny lag och ny tillsynsmyndighet när EU-direktivet om tillgänglighet på offentlig sektors webbplatser, intranät, dokument och appar börjar gälla i Sverige.
 • Funkas kommunnätverk: ”helt klart det viktigaste nätverket!”

  Något av det roligaste vi gör på Funka är att jobba med kommuner i vårt nätverk. Läs vad deltagarna tycker så kanske du också vill vara med?
 • Nytt forskningsprojekt om individanpassad tillgänglighet

  Ett system som anpassar sig efter användaren i stället för tvärtom, det låter nästan för bra för att vara sant, eller hur? Nu påbörjar vi ett forskningsprojekt som syftar till att ta fram och testa just den typen av flexibla system. Fokus är personer med kognitiva nedsättningar.
 • Tysklands Inkluderingsdagar i Berlin

  I anslutning till Internationella Funktionshinderdagen pågår ständigt många intressanta evenemang. I år bidrar vi till programmet på Inclusion Days i Berlin, Tyskland.
 • Ny webbplats åt Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

  På uppdrag av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund utvecklar Funka en ny webbplats. Uppdraget har kommit in i en händelserik fas, med acceptanstester av webbplatsen och utbildning. Äntligen får de tillgång till en miljö med specifika sidmallar och kan börja fylla på webbplatsen med redaktionellt innehåll.
 • Funka utbildar funktionsrätts-jurister i Trier

  Tillgänglighet, offentlig upphandling och lagstiftning är ett populärt ämne för Funka personal att föreläsa om i olika delar av världen. Nu senast vid akademin för europeisk lag, Academy of European Law i Trier i Tyskland.
 • Nytt verktyg för krav på tillgänglighet

  Nu lanserar vi vårt effektiva verktyg för kravställning som du kan använda i upphandling och internt, filtrerat exakt för de roller du behöver! Dessutom uppdateras kraven löpande så du kan vara säker på att alltid ha rätt underlag. Ett effektivt verktyg för dig som vill följa Webbtillgänglighetslagen!
 • Sodexo väljer Funka för webbutveckling

  Funka har utvecklat två webbplatser med höga krav på tillgänglighet på uppdrag av Sodexo: Syncentralen i Stockholms län och Hjälpmedelsservice i Östergötland.
 • Begriplig text och information för alla – läsförståelsetester ett viktigt steg på vägen

  Begriplig text och information för alla är ett treårigt projekt med målet att förbättra tillgången till begriplig och tillgänglig samhällsinformation i Sverige. Under hösten genomför Funka tillsammans med Begripsam AB användartester med fokus på läsförståelse av olika sorters texter.
 • Funka i media

  Susanna Laurin, vd på Funka berättar i ComputerSweden om problemen med innehållet på kommunernas webbplatser. Kommunernas e-tjänster är dåligt anpassade till personer som av olika anledningar har svårt att läsa och förstå samhällsinformation.
 • Hur används standarder vid offentlig upphandling?

  Funka har fått i uppdrag av Microsoft att undersöka hur standarder för tillgänglighet används vid offentlig upphandling och inköp. Nu behöver vi din hjälp!
 • VD har ordet: Det är dags att säga ifrån!

  En dom i högsta förvaltningsdomstolen förväntas få ”svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskild”, enligt Försäkringskassan som nu uppmärksammar regeringen på att assistansen riskerar att urholkas helt. Vill vi helt seriöst att människor ska nekas ett värdigt liv på lika villkor med andra?
 • Norges vägval när lagen ändras

  Hur ska Norge införa Webbtillgänglighetsdirektivet i nationell lag när deras existerande lag omfattar fler aktörer än direktivet? Funka har levererat remissvar och beskriver situationen som är intressant även ur ett svenskt perspektiv.
 • Boka tidigt-rabatt på Funkas Tillgänglighetsdagar 2018!

  Den 17-18 april 2018 är det dags igen: världseliten inom informationstillgänglighet samlas i Stockholm för att ge dig kunskap, information och nya idéer. Fram till 31 december får du rabatt på anmälan. Registrera dig redan nu så är du säker på att få plats.
 • UX-utbildning 14 november

  På begäran genomför vi nu vår populära utbildning om UX och tillgänglighet online. Utbildningen vänder sig till interaktionsdesigners, ux-are, konceptutvecklare, formgivare, service designers, användbarhetsexperter och många andra roller.
 • Första årets uppdateringar gratis!

  Nu kan du prenumerera på Funkas kravunderlag, redaktörsmanual, handbok och utbildningsfilmer till mycket förmånliga priser – fram till 30 juni bjuder vi på första årets uppdateringar helt kostnadsfritt. Se till att din organisation har rätt verktyg för att uppfylla de nya lagkraven om tillgänglighet.