Nyheter

Nedan presenteras våra nyheter i datumordning. Ett bättre sätt att ta del av Funkas nyheter är att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Då är du säker på att inte missa vare sig det som händer hos oss eller ute i världen inom området tillgänglighet.

 • Funka i Wien

  Funkas VD Susanna Laurin är inbjuden att tala på konferensen Zero Project: Accessibility, som äger rum 21-23 februari 2018 på FN:s kontor i Wien.
 • Nu publicerar vi programmet för Tillgänglighetsdagarna!

  I år har vi av naturliga skäl stort fokus på nya riktlinjer och lagar, men även föreläsningar om spännande tillgänglighetstekniker kring allt från appar till epost finns på programmet. Det är Spanien som står för den internationella utblicken och Försäkringskassan är ett mycket intressant kundcase. Som vanligt bjuder vi på praktiska tips och goda exempel. Välkommen!
 • Utredning av digitala verktyg för ökad medborgardialog

  Funka ska utreda hur digitala verktyg kan användas för medborgardialog i norska kommuner. Det är norska Kommunal- och moderniseringsdepartementet som gett oss uppdraget.
 • Om att lägga märke till saker

  Tar du också till synes vardagliga saker för givet? Emil Gejrot, Junior utredare på Funka, reflekterar över det faktum att oavsett hur bra vi tror vi förstår hur saker fungerar kommer det alltid att finnas något som vi inte tänkt på, något som vi inte har lagt märke till - och hur allt detta kan kopplas samman med tillgänglighet.
 • Funka utreder certifieringsmöjligheter inom design för alla

  På uppdrag av den irländska myndigheten för funktionshinderfrågor ska Funka undersöka möjlig certifiering i design för alla inom IT-branschen.
 • Bokförlag satsar på tillgänglighet

  Det norska bokförlaget Gyldendal vill ligga i framkant när kraven på tillgänglighet skärps inom utbildningssektorn i Norge. Därför har de använt Funka för att utbilda sina anställda och för expertgranskning av sin webbplattform.
 • Tillgänglig språkinlärning för nyanlända

  Genom att vinna Post- och Telestyrelsen Innovationstävling får Lingio med Funkas hjälp möjlighet att göra sin språkapp tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
 • Tillgänglighet vid rekrytering

  I rekryteringsprocesser används ofta personlighetstester, men testerna är inte tillgängliga. WeCompose och Funka har vunnit Post- och Telestyrelsens innovationstävling med ett projekt som ska ändra på det.
 • Att drunkna i utvecklingen

  Funkas Analysansvarige Andreas Cederbom reflekterar över utvecklingen på tillgänglighetsfronten och varför vi egentligen gör det vi gör.
 • Viktigt med extern granskning enligt Västerviks kommun

  Inför att Webbtillgänglighetsdirektivet träder i kraft i september är det allt fler myndigheter, kommuner och statliga bolag som låter Funka kontrollera hur väl deras digitala gränssnitt uppfyller kraven. Västerviks kommun berättar om hur Funkas revision hjälper dem vidare i arbetet med tillgänglighet.
 • Tillgänglighetsdagarnas 10-årsjubileum!

  Du kommer väl på årets viktigaste konferens 17-19 april? Nu publicerar vi delar av programmet och en liten presentationsfilm för att göra dig nyfiken. Anmäl dig redan nu för att vara säker på att få plats.
 • Nästa steg för Synskadades Riksförbund

  Synskadades Riksförbund, SRF, har återigen valt Funka som leverantör för att få en långsiktig stabilitet vad gäller tillgänglighet i sitt digitala utvecklingsarbete.
 • Nu kan du påverka WCAG 2.1!

  Nu är det hög tid att påverka nästa version av WCAG, den internationella standarden för webbtillgänglighet. Läs det aktuella utkastet och gör din röst hörd senast den 12 januari.
 • En tillgänglig lärplattform som individanpassar lärresurserna

  Funka har bidragit med metodik, testning och mätning av tillgänglighet i utvecklingen av nästa generation av lärplattformen Claned. Nu avslutar vi det EU-finansierade forskningsprojektet och ser framåt.
 • Förslag till genomförande av Webbtillgänglighetsdirektivet

  Regeringen föreslår ny lag och ny tillsynsmyndighet när EU-direktivet om tillgänglighet på offentlig sektors webbplatser, intranät, dokument och appar börjar gälla i Sverige.
 • Funkas kommunnätverk: ”helt klart det viktigaste nätverket!”

  Något av det roligaste vi gör på Funka är att jobba med kommuner i vårt nätverk. Läs vad deltagarna tycker så kanske du också vill vara med?
 • Nytt forskningsprojekt om individanpassad tillgänglighet

  Ett system som anpassar sig efter användaren i stället för tvärtom, det låter nästan för bra för att vara sant, eller hur? Nu påbörjar vi ett forskningsprojekt som syftar till att ta fram och testa just den typen av flexibla system. Fokus är personer med kognitiva nedsättningar.
 • Tysklands Inkluderingsdagar i Berlin

  I anslutning till Internationella Funktionshinderdagen pågår ständigt många intressanta evenemang. I år bidrar vi till programmet på Inclusion Days i Berlin, Tyskland.
 • Ny webbplats åt Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

  På uppdrag av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund utvecklar Funka en ny webbplats. Uppdraget har kommit in i en händelserik fas, med acceptanstester av webbplatsen och utbildning. Äntligen får de tillgång till en miljö med specifika sidmallar och kan börja fylla på webbplatsen med redaktionellt innehåll.
 • Funka utbildar funktionsrätts-jurister i Trier

  Tillgänglighet, offentlig upphandling och lagstiftning är ett populärt ämne för Funka personal att föreläsa om i olika delar av världen. Nu senast vid akademin för europeisk lag, Academy of European Law i Trier i Tyskland.
 • Nytt verktyg för krav på tillgänglighet

  Nu lanserar vi vårt effektiva verktyg för kravställning som du kan använda i upphandling och internt, filtrerat exakt för de roller du behöver! Dessutom uppdateras kraven löpande så du kan vara säker på att alltid ha rätt underlag. Ett effektivt verktyg för dig som vill följa Webbtillgänglighetslagen!
 • Sodexo väljer Funka för webbutveckling

  Funka har utvecklat två webbplatser med höga krav på tillgänglighet på uppdrag av Sodexo: Syncentralen i Stockholms län och Hjälpmedelsservice i Östergötland.
 • Begriplig text och information för alla – läsförståelsetester ett viktigt steg på vägen

  Begriplig text och information för alla är ett treårigt projekt med målet att förbättra tillgången till begriplig och tillgänglig samhällsinformation i Sverige. Under hösten genomför Funka tillsammans med Begripsam AB användartester med fokus på läsförståelse av olika sorters texter.
 • Funka i media

  Susanna Laurin, vd på Funka berättar i ComputerSweden om problemen med innehållet på kommunernas webbplatser. Kommunernas e-tjänster är dåligt anpassade till personer som av olika anledningar har svårt att läsa och förstå samhällsinformation.
 • Hur används standarder vid offentlig upphandling?

  Funka har fått i uppdrag av Microsoft att undersöka hur standarder för tillgänglighet används vid offentlig upphandling och inköp. Nu behöver vi din hjälp!
 • VD har ordet: Det är dags att säga ifrån!

  En dom i högsta förvaltningsdomstolen förväntas få ”svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskild”, enligt Försäkringskassan som nu uppmärksammar regeringen på att assistansen riskerar att urholkas helt. Vill vi helt seriöst att människor ska nekas ett värdigt liv på lika villkor med andra?
 • Norges vägval när lagen ändras

  Hur ska Norge införa Webbtillgänglighetsdirektivet i nationell lag när deras existerande lag omfattar fler aktörer än direktivet? Funka har levererat remissvar och beskriver situationen som är intressant även ur ett svenskt perspektiv.
 • Boka tidigt-rabatt på Funkas Tillgänglighetsdagar 2018!

  Den 17-18 april 2018 är det dags igen: världseliten inom informationstillgänglighet samlas i Stockholm för att ge dig kunskap, information och nya idéer. Fram till 31 december får du rabatt på anmälan. Registrera dig redan nu så är du säker på att få plats.
 • En tillgänglighetsmanual ger trygghet och effektivitet

  Swedavia har gett Funka i uppdrag att uppdatera och kvalitetssäkra den Tillgänglighetsmanual som styr verksamheten vid de flesta svenska flygplatser vad gäller allt från bemötande till lokaler.
 • European Patients’ Forum väljer Funka för sitt nya webbplatsbygge

  Funka har fått i uppdrag att utveckla en ny webbplats för den europeiska patientorganisationen European Patients’ Forum, EPF.
 • Var med och tolka de internationella riktlinjerna för tillgänglighet

  Nu kan du vara med och påverka, diskutera och jämföra bedömningar av webbgränssnitt i det nya verktyget COMPARE. Målet är att fler ska tolka kraven i de internationella riktlinjerna WCAG 2.0. på samma sätt.
 • Botkyrka kommuns väg mot tillgänglighet

  Botkyrka kommun arbetar aktivt med tillgänglighetsfrågor. Bland annat har de anlitat Funka för utbildning av sin personal i att publicera tillgängligt. Ann Bjellert, funktionshinderstrateg vid Botkyrka kommun, berättar om kommunens väg mot att bli mer tillgänglig.
 • Funkas Torbjørn Helland Solhaug sätter betyg på den norska statsministern Erna Solberg

  Valet till det norska Stortinget är nyligen avklarat, och det är dags att sätta betyg på den norska statsministern Erna Solberg. Funkas Torbjørn Helland Solhaug har tidigare påpekat att det finns ett antal utmaningar regeringen behöver arbeta med.
 • Nya lagkrav för tillgänglighet – dags för utbildning!

  Skärpta lagkrav och uppdatering av standarder, hänger du med i allt som händer just nu? Om du vill veta vad som gäller ska du gå Funkas utbildning om nya lagkrav 9 november. Vill du veta hur UX och tillgänglighet hänger ihop har vi en utbildning 14 november. Om du vill lära dig att skapa tillgängliga pdf-filer är det 30 november som gäller.
 • När standardisering måste gå undan

  Funkas Susanna Laurin bidrar till utvecklingen av en uppdaterad version av EN 301 549 som behövs när Webbtillgänglighetsdirektivet träder i kraft så här dags nästa år.
 • Norsk designbyrå valde Funkas pdf-utbildning

  Funka har genomfört en skräddarsydd utbildning i hur man skapar tillgängliga pdf-filer för den norska designbyrån Melkeveien. Pdf-filer är minst lika viktiga som HTML när det gäller tillgänglighet och användbarhet.
 • Regeringen föreslår utvidgad diskrimineringslag

  Diskrimineringslagen omfattar sedan 2015 även bristande tillgänglighet. Företag med mindre än tio anställda har hittills varit undantagna denna skärpning av lagen och hårda åtgärdskrav. Men då mer än 90% av företagen inom varor och tjänster är just småföretag, föreslår regeringen nu att undantaget tas bort.
 • Funkas filmer om EN-standarden får undertexter på tio språk

  Funka har producerat filmer om hur man skall använda den europeiska standarden EN 301 549, för krav på tillgänglighet i upphandling av IT. Sedan tidigare finns filmerna med undertexter på svenska, spanska och portugisiska. I september lanseras texterna även på norska och finska och därefter står franska och italienska på tur.
 • Funka leder stort innovationsprojekt

  7-8 september var det kick-off för det stora innovationsprojekt kring äldrefrågor som Funka leder inom ramen för EUs forskningsprogram kring aktivt och hälsosamt åldrande.
 • UX-utbildning 14 november

  På begäran genomför vi nu vår populära utbildning om UX och tillgänglighet online. Utbildningen vänder sig till interaktionsdesigners, ux-are, konceptutvecklare, formgivare, service designers, användbarhetsexperter och många andra roller.
 • Funka i strategiskt uppdrag för den finska regeringen

  För att hjälpa Finlands finansdepartement att införa det europeiska Webbtillgänglighetsdirektivet i finsk lag har Funka fått i uppdrag att göra en jämförande studie i åtta länder.
 • Ett viktigt steg mot ett tillgängligt samhälle

  Nu finns det hopp om att den norska utbildningssektorn äntligen kommer att få tydliga krav på tillgänglighet. Det är viktigt, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Funkas Torbjørn Helland Solhoug berättar varför Norge inte är i mål, även om den föreslagna lagändringen antas.
 • Funka i bilder: nya perspektiv på tillgänglighet

  Det finns så mycket bra och dåliga exempel som vi vill dela med oss av! Följ oss på instagram så kommer du att lära dig mycket om tillgänglighet och användbarhet bara genom att titta på bilder. För dig som föredrar text har vi givetvis alltid artiklar och rapporter i våra övriga kanaler.
 • Bädda in en tillgänglighetsexpert

  Att låta en expert på tillgänglighet ingå i ditt team av utvecklare, formgivare och interaktionsdesigners är ett effektivt sätt att säkerställa att fokus ligger på användarna och att alla lär sig något nytt under projektet.
 • Funka i Paris

  Kultur var temat på årets upplaga av European eAccessibility Forum. Funkas Susanna Laurin rapporterar från ett soligt Paris.
 • Lär dig mer om tillgänglighet!

  Du vet väl att alla våra utbildningar finns online? Det betyder att du kan delta oavsett var i landet du jobbar utan att lägga onödig tid på resor. Nu i höst erbjuder vi utbildning i tillgängliga pdf-dokument, hur du publicerar tillgängligt, vad lagkraven säger och naturligtvis vår grundutbildning och tekniska fördjupning. Anmäl dig redan nu!
 • Steg för steg mot att följa lagen

  Börja i rätt ände och följ en bra plan så behöver inte webbtillgänglighet bli vare sig dyrt eller svårt! Funka har tagit fram ett startpaket som gör det lätt att göra rätt.
 • Funka på M-Enabling

  M-Enabling Summit är en stor konferens i USA som blandar perspektiv från industri, offentlig sektor och användare. I år kombinerades evenemanget med seminarier och certifieringsexamen som arrangeras av branschorganisationen IAAP.
 • Norge kontrollerar automaters tillgänglighet

  Den norska lagen om diskriminering och tillgänglighet omfattar inte bara webbplatser utan även automater. Nu börjar kontroll av att automaterna efterlever kraven. Samtidigt publiceras den vägledning för utplacering av automater som Funka har utvecklat på uppdrag av tillsynsmyndigheten Difi, med text och illustrationer.
 • Tillgängliga sommarhälsningar

  När solen glittrar i havet, fåglarna väcker oss i ottan och livet blir så där enkelt som sol och värme innebär på våra breddgrader gör en rapport om digitalisering mig på om möjligt ännu bättre humör.
 • Funka för Föräldrar

  Funka har utvecklat en prototyp för en tillgänglig kommunikationsplattform mellan föräldrar och skola. Projektet som nu är avslutat finansierades av Post- och Telestyrelsens innovationstävling.
 • Funka utvecklar en digital utbildningsmiljö för SPSM

  Nyligen vann Funka en upphandling om att vidareutveckla och förvalta den digitala utbildningsmiljö, SPSM Fortbildning, som Specialpedagogiska skolmyndigheten använder.
 • Funka leder ett stort EU-projekt om digital innovation

  Under de närmaste 3,5 åren kommer Funka leda ett stort projekt för att stödja digital innovation inom aktivt och hälsosamt åldrande, finansierat av EU-kommissionen.
 • Nu översätter vi texterna till filmerna om EN-standarden!

  För att nå ut till så många upphandlare och leverantörer som möjligt med den europeiska standarden för krav på tillgänglighet inom IT översätter vi de informationsfilmer som vi producerat på uppdrag av Microsoft.
 • Vad är du nyfiken på?

  Vi får ofta spännande frågor från läsare, kunder och partners. Ofta är det frågor vi kan svaren på eftersom vi stött på något liknande tidigare. Men ibland är det enda vettiga svaret att det där måste vi testa innan vi kan ge en rekommendation. Det är där vår avdelning för forskning och innovation kommer in i bilden.
 • Träffa Funka i vår!

  Funkas experter är i vanlig ordning aktiva på många olika håll i världen. Du kan träffa oss i Sundsvall på Offentliga Rummet eller M-enabling i Washington, diskutera med all världens tillgänglighetsintresserade på AXSChat eller lyssna på Webbinarium arrangerat av IAAP.
 • Norsk ungdomsorganisation väljer Funka

  Den norska brukarorganisationen Unge Funksjonshemmede fokuserar naturligtvis mycket på tillgänglighet när de ska bygga ny webbplats. Organisationen har anlitat Funka för att bistå organisationen och deras leverantör genom hela projektet.
 • Utbildningar i höst

  Nu kan du anmäla dig till de utbildningar som Funka genomför i höst. Vad gör användarna på din webbplats? Hur följer du EN301549? Vad gör man när standarden inte räcker? WCAG punkt för punkt – så här gör du. Tillgängliga pdf-dokument och mycket mer!
 • Fira GAAD, en dag med fokus på tillgänglighet hos Funka 18 maj!

  Den tredje torsdagen i maj firar vi Global Accessibility Awareness Day tillsammans med många andra över hela världen. Funka håller öppet hus hela förmiddagen. Här kan du testa hjälpmedel och träffa användare med olika behov. Du kan ställa frågor om specifika produkter och tjänster och se hur vi genomför användartester.
 • Första årets uppdateringar gratis!

  Nu kan du prenumerera på Funkas kravunderlag, redaktörsmanual, handbok och utbildningsfilmer till mycket förmånliga priser – fram till 30 juni bjuder vi på första årets uppdateringar helt kostnadsfritt. Se till att din organisation har rätt verktyg för att uppfylla de nya lagkraven om tillgänglighet.
 • Tillgänglighetsdagarna 2017

  Nu är årets konferens över och du kan ta del av talarpresentationer, bilder och citat. Stort tack till alla deltagare, talare, partners, utställare och leverantörer!
 • Åda AB tecknar avtal för Talande Webb

  Genom ett avtal som ger alla Ålands myndigheter möjlighet att ansluta sig till Talande Webb går den lilla önationen samma väg som mer än 270 svenska offentliga aktörer.
 • Krav på tillgänglighet påverkar leverantörer

  Den skärpta upphandlingslagstiftningen har börjat märkas: vi får allt fler förfrågningar från reklam- och designbyråer som behöver hjälp med tillgänglighet.
 • Certifiering av tillgänglighetsexperter

  För att säkerställa att du som har behov av tjänster kring tillgänglighet ska få goda råd är det viktigt att tillgänglighetskonsulter utbildas och certifieras. Just nu pågår ett intensivt arbete med att göra den grundläggande certifieringen genom IAAP mer internationellt gångbar.
 • Månadens Funkaprofil: Peter Pettersson

  Många på Funka engagerar sig i olika samhällsfrågor. Vi presenterar Peter som har lång erfarenhet av ideell verksamhet på både jobb och fritid.
 • Projekt om ett inkluderande arbetsliv

  Med finansiering från norska UNIKT ska Funka ta fram goda exempel och bra lösningar för att få ut personer med funktionsnedsättning i arbetslivet. Många fokuserar på problemen, men vi vill peka på det som fungerar!
 • Nu digitaliserar vi revisionerna!

  Med stöd från Vinnovas innovationsfinansiering ska Funka utveckla och testa en prototyp för digital hantering av expertbaserade tillgänglighetsgranskningar av webbgränssnitt.
 • Grattis Finland, 100 år!

  Funka föreläser på en konferens om framtidens teknik i Finland. Vårt perspektiv är naturligtvis användarens. Vad ska till för att automatisering, digitalisering och robotteknik ska fungera för så många som möjligt?
 • Intervjuer om hälsoinformation

  Vill du hjälpa oss att ta reda på hur människor förstår digital information om sin hälsa? Då är du välkommen att delta i ett spännande forskningsprojekt som vi just nu är mitt inne i. Med finansiering från EU och i samarbete med ett flertal universitet genomför vi projektet ICHealth.
 • Arbetsmiljöverkets webb vinner pris

  Grattis till Arbetsmiljöverket som vunnit pris för bästa webbplats inom samhällskommunikation! Funka hjälpte till med koncept- och designarbete samt användartester.
 • Funka i expertgrupp för Webbdirektivet

  För att ge EU-kommissionen stöd under den övergångsperiod när medlemsstaterna harmoniserar sin nationella lagstiftning om webbtillgänglighet för att stämma med EU-reglerna har en expertgrupp tillsatts. Funkas Susanna Laurin är en av experterna som valts ut för uppdraget.
 • Funka i USA

  Vi försöker att vara med där det händer. När flera stora konferenser om tillgänglighet, dataspel och hjälpmedel pågår nästan samtidigt får vi mycket att göra.
 • Ett första arbetsutkast till WCAG 2.1 publicerat

  Nu kan du som vill vara med och påverka framtidens webbstandarder! W3C har publicerat de första 25 framgångskriterierna som kan bli aktuella för WCAG 2.1. Du och alla andra som vill är välkomna att tycka till om kraven fram till 31 mars.
 • Tänk vad en liten ramp kan göra skillnad

  Stefan Pelc, webbredaktör på Funka har testat en ramp som överbryggar många olika fysiska hinder och rekommenderar fler att köpa in ramper så att den fysiska miljön blir tillgänglig för alla.
 • Undersökning om hur information ska nå fler

  Just nu genomför Funka en uppföljande undersökning om hur offentlig sektor informerar personer som av olika skäl har svårt att läsa och förstå information. Den här gången har vi även med nyanländas perspektiv.
 • Att återvinna konsulter

  Två av våra duktiga konsulter har provat vingarna på annat håll och sedan valt att komma tillbaka till oss på Funka. Det är naturligtvis extra roligt och vi har bett Oskar och Karin att berätta om sina erfarenheter.