Nyheter

Nedan presenteras våra nyheter i datumordning. Ett bättre sätt att ta del av Funkas nyheter är att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Då är du säker på att inte missa vare sig det som händer hos oss eller ute i världen inom området tillgänglighet.

 • Publiceringssystem som genererar tillgänglighet

  Tänk om de verktyg som används för att skapa webbplatser och intranät skulle ha inbyggd tillgänglighet från början, vad mycket lättare livet skulle bli! Snart kan det bli verklighet, för Funka har fått finansiering från EU-kommissionen för ett projekt som ska bidra till ökad tillgänglighet i publiceringssystem.
 • Den 17 maj är det dags igen – fira Global Accessibility Awareness Day med oss!

  Global Accessibility Awareness Day har som mål att sprida medvetenhet om tillgänglighet till nya grupper. Vill du lära dig mer om tillgänglighet och få spännande aha-upplevelser? Kom till Stockholms universitet 17 maj och testa våra inlevelseövningar!
 • Nu finns Funkas populära utbildningsfilmer med fransk och tysk text!

  De filmer om EN 301 549 som Funka gjort på uppdrag av Microsoft har fått mycket stort genomslag och används nu i många länder. Nu publiceras filmerna även med fransk och tysk text.
 • Virtual Reality för ökad kunskap om dolda funktionsnedsättningar

  Inlevelseövningar är ett bra sätt att öka medvetenhet om funktionsnedsättningar. Att låta personer med egna erfarenheter berätta om sina upplevelser fungerar ofta ännu bättre. Nu kombinerar vi dessa idéer i ett Vinnova-finansierat projekt där vi ska ta fram VR-upplevelser kring dolda funktionsnedsättningar. Tillsammans med Lunds Universitet och DART utvecklar vi utbildningsmaterial för ett mer inkluderande arbetsliv.
 • Fler målgruppsanpassar sin webbinformation

  Funka har återigen undersökt hur offentlig sektor arbetar för att samhällsinformation på webben ska nå fram till alla. Fler än tidigare är medvetna om att de behöver bearbeta sin webbinformation för att inkludera alla målgrupper.
 • Krönika: Om du beställer en digital tjänst är du produktägare

  Vad förväntas av en produktägare egentligen? Maria Ström, en av Funkas kloka UX-designers, reflekterar över arbetsprocessen och samarbetet mellan beställare och leverantör.
 • Tillgänglighetsdagarna 2018

  10-årsjubiléet av Funkas Tillgänglighetsdagar är över och vi har börjat planera för nästa år. Precis som vanligt kan du ta del av talarpresentationer, bilder, illustrationer och citat. Vi vill också rikta ett särskilt stort tack till alla deltagare, talare, partners, utställare och leverantörer!
 • Hur svårt kan det vara?

  Innan det kommer ut en ny version av en standard är det en bra idé att testa kraven i verkligheten. För att säkerställa att de nya framgångskriterier i WCAG 2.1 är möjliga att implementera, har W3C bland annat använt Funkas webbplats som testobjekt.
 • Funka undersöker hur offentlig sektor arbetar för att samhällsinformation ska nå fram till alla

  Nu är det dags igen! Funka har ett antal gånger de senaste tolv åren skickat ut en enkät till svensk offentlig sektor för att undersöka hur organisationer arbetar för att se till att samhällsinformation når fram till alla. Var med och svara!
 • Äntligen en certifiering inom tillgänglighet

  Nu blir livet lättare för dig som arbetar med, ansvarar för eller upphandlar tillgänglighet! Genom den internationella branschorganisationen IAAP kan du säkerställa att du själv, dina kollegor eller din leverantör har aktuell och relevant kompetens genom certifiering. I den nordiska lokalavdelningen kan du dessutom utbyta erfarenheter om just det som intresserar dig.
 • Dags för fokus på tillgänglig design

  Hur informationen presenteras är viktigt för dina besökare. Det är det första de flesta användare lägger märke till och det påverkar tillgängligheten för många fler än du tror. Funka kan hjälpa dig med att formge ditt gränssnitt, men även att granska, användartesta och utbilda inom formgivning.
 • Kriterier för kognitiv tillgänglighet av digitala gränssnitt

  I ett nytt forskningsprojekt kommer Funka att ta fram testbara krav för att se till att digitala gränssnitt är tillgängliga ur ett kognitivt perspektiv. Dagens standarder och regelverk har fokus på tekniska lösningar för fysiska funktionsnedsättningar, men många användare har helt andra typer av behov.
 • Hur blir livet framöver?

  Det svenska systemet med möjlighet till personlig assistans för funktionsnedsatta är en fantastisk hjälp. Men denna trygghet kan komma att försämras. Funkas webbredaktör Stefan Pelc, som själv är i behov av assistans, är bekymrad över den ovissa situationen just nu.
 • Stockholms stad utvecklar sin webb genom användartester

  Stockholms stad är mitt uppe i en omvälvande utveckling av webbplatsen stockholm.se. I detta arbete tar de hjälp av Funka för användartester, så att stadens invånare ska ges bästa möjliga förutsättningar för att hitta vad de söker och ha en smidig användarupplevelse på vägen dit.
 • Tillväxtverket förbereder sig inför Webbtillgänglighetsdirektivet

  Inför det kommande Webbtillgänglighetsdirektivet anlitade Tillväxtverket Funka för att granska webbplatsen verksamt.se. Målet är att verksamt.se ska uppfylla kriterierna för WCAG 2.0 på AA-nivå.
 • Funka användartestar nytt innehållskoncept

  Stavanger kommun i Norge arbetar med att utveckla ett koncept som heter "Kortfattat" som gör informationen på kommunens hemsida lättare att förstå. Funkas uppgift är att genomföra användartester för att säkerställa att lösningen verkligen fungerar för personer som av olika anledningar har svårt att läsa.
 • EU-krav gäller direkt när Sverige blir försenat

  Nu meddelar regeringen att Sverige inte kommer att hinna med att göra alla ändringar i svensk lag som är nödvändiga för att kunna följa Webbtillgänglighetsdirektivet. Men det spelar ingen roll, EU-lagen gäller ändå från och med 23 september.
 • Intresset för Tillgänglighetsdagarna större än någonsin - boka din plats nu!

  Snart är det dags igen för Europas största konferens om informationstillgänglighet. 17-18 april sker Tillgänglighetsdagarna för tionde året i rad, och intresset är rekordstort. Skaffa dig användbar information om de kommande lagar och standarder som träder i kraft i höst och ta chansen att inspireras av nyheter inom teknik, design och innehåll. Vi ger dig praktiska tips, goda exempel och möjligheter att lyssna till inspirerande talare som Paul Timmers och Christopher M. Lee. Passa på att träffa likasinnade och knyta nya kontakter. Välkommen!
 • Innovativa digitala lösningar nyckelkomponent för aktivt och hälsosamt åldrande

  Som koordinator för projektet WE4AHA deltog Funka nyligen i och stöttade EU-kommissionen vid en konferens i Bryssel för det europeiska innovationspartnerskapet om aktivt och hälsosamt åldrande. Årets konferens fokuserade på hur man säkerställer en storskalig utveckling av innovativa digitala lösningar som en viktig del av omvandling av hälso- och vårdsektorn.
 • Kompetensutveckla dig i vår!

  Under april och maj har du återigen möjlighet att gå någon av Funkas populära utbildningar. Webbtillgänglighetsdirektivet träder i kraft i höst så nu är det en extra god idé att förbereda sig med uppdaterade kunskaper om tillgänglighet. I vår genomför vi kurserna Grundutbildning i tillgänglighet, UX och tillgänglighet, Tillgängliga pdf-filer och Publicera tillgängligt. Utbildningarna genomförs online så du kan delta från var du än befinner dig.
 • Att övervinna digitala barriärer i arbetslivet

  Digitala barriärer i arbetsmiljön innebär ofta ett stort hinder för att personer med funktionsnedsättning aktivt ska kunna delta i det moderna arbetslivet. Med finansiering från norska Barn-, ungdoms och familjedirektoratet har vi genomfört ett projekt där vi granskat tillgänglighet i ekonomisystem.
 • Tankar från en neurofysiotypiker!

  Linus Ersson, interaktionsdesigner och tillgänglighets- och användbarhetsexpert på Funka, funderar över vad som anses fint och fult enligt normer, vad som platsar i ett sammanhang eller inte gör det och om hur ord kan definiera oss.
 • Att tillgängliggöra vårt musikaliska kulturarv

  Funka har hjälpt Konserthuset Stockholm att göra sitt historiska arkiv tillgängligt för alla. Genom digitala lösningar kan kultur nå fram till fler.
 • Funka svarar på remiss om Webbtillgänglighetsdirektivet

  Nu har tiden gått ut för att svara på remissen om förslag till genomförande av Webbtillgänglighetsdirektivet. Funka har svarat på remissen baserat på vår erfarenhet från uppdrag från EU-kommissionen och flera medlemsstater.
 • Funka i Wien

  Funkas VD Susanna Laurin är inbjuden att tala på konferensen Zero Project: Accessibility, som äger rum 21-23 februari 2018 på FN:s kontor i Wien.
 • Nu publicerar vi programmet för Tillgänglighetsdagarna!

  I år har vi av naturliga skäl stort fokus på nya riktlinjer och lagar, men även föreläsningar om spännande tillgänglighetstekniker kring allt från appar till epost finns på programmet. Det är Spanien som står för den internationella utblicken och Försäkringskassan är ett mycket intressant kundcase. Som vanligt bjuder vi på praktiska tips och goda exempel. Välkommen!
 • Utredning av digitala verktyg för ökad medborgardialog

  Funka ska utreda hur digitala verktyg kan användas för medborgardialog i norska kommuner. Det är norska Kommunal- och moderniseringsdepartementet som gett oss uppdraget.
 • Om att lägga märke till saker

  Tar du också till synes vardagliga saker för givet? Emil Gejrot, Junior utredare på Funka, reflekterar över det faktum att oavsett hur bra vi tror vi förstår hur saker fungerar kommer det alltid att finnas något som vi inte tänkt på, något som vi inte har lagt märke till - och hur allt detta kan kopplas samman med tillgänglighet.
 • Funka utreder certifieringsmöjligheter inom design för alla

  På uppdrag av den irländska myndigheten för funktionshinderfrågor ska Funka undersöka möjlig certifiering i design för alla inom IT-branschen.
 • Bokförlag satsar på tillgänglighet

  Det norska bokförlaget Gyldendal vill ligga i framkant när kraven på tillgänglighet skärps inom utbildningssektorn i Norge. Därför har de använt Funka för att utbilda sina anställda och för expertgranskning av sin webbplattform.
 • Tillgänglig språkinlärning för nyanlända

  Genom att vinna Post- och Telestyrelsen Innovationstävling får Lingio med Funkas hjälp möjlighet att göra sin språkapp tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
 • Tillgänglighet vid rekrytering

  I rekryteringsprocesser används ofta personlighetstester, men testerna är inte tillgängliga. WeCompose och Funka har vunnit Post- och Telestyrelsens innovationstävling med ett projekt som ska ändra på det.
 • Att drunkna i utvecklingen

  Funkas Analysansvarige Andreas Cederbom reflekterar över utvecklingen på tillgänglighetsfronten och varför vi egentligen gör det vi gör.
 • Viktigt med extern granskning enligt Västerviks kommun

  Inför att Webbtillgänglighetsdirektivet träder i kraft i september är det allt fler myndigheter, kommuner och statliga bolag som låter Funka kontrollera hur väl deras digitala gränssnitt uppfyller kraven. Västerviks kommun berättar om hur Funkas revision hjälper dem vidare i arbetet med tillgänglighet.
 • Tillgänglighetsdagarnas 10-årsjubileum!

  Du kommer väl på årets viktigaste konferens 17-19 april? Nu publicerar vi delar av programmet och en liten presentationsfilm för att göra dig nyfiken. Anmäl dig redan nu för att vara säker på att få plats.
 • Nästa steg för Synskadades Riksförbund

  Synskadades Riksförbund, SRF, har återigen valt Funka som leverantör för att få en långsiktig stabilitet vad gäller tillgänglighet i sitt digitala utvecklingsarbete.
 • Nu kan du påverka WCAG 2.1!

  Nu är det hög tid att påverka nästa version av WCAG, den internationella standarden för webbtillgänglighet. Läs det aktuella utkastet och gör din röst hörd senast den 12 januari.
 • En tillgänglig lärplattform som individanpassar lärresurserna

  Funka har bidragit med metodik, testning och mätning av tillgänglighet i utvecklingen av nästa generation av lärplattformen Claned. Nu avslutar vi det EU-finansierade forskningsprojektet och ser framåt.
 • Förslag till genomförande av Webbtillgänglighetsdirektivet

  Regeringen föreslår ny lag och ny tillsynsmyndighet när EU-direktivet om tillgänglighet på offentlig sektors webbplatser, intranät, dokument och appar börjar gälla i Sverige.
 • Funkas kommunnätverk: ”helt klart det viktigaste nätverket!”

  Något av det roligaste vi gör på Funka är att jobba med kommuner i vårt nätverk. Läs vad deltagarna tycker så kanske du också vill vara med?
 • Nytt forskningsprojekt om individanpassad tillgänglighet

  Ett system som anpassar sig efter användaren i stället för tvärtom, det låter nästan för bra för att vara sant, eller hur? Nu påbörjar vi ett forskningsprojekt som syftar till att ta fram och testa just den typen av flexibla system. Fokus är personer med kognitiva nedsättningar.
 • Tysklands Inkluderingsdagar i Berlin

  I anslutning till Internationella Funktionshinderdagen pågår ständigt många intressanta evenemang. I år bidrar vi till programmet på Inclusion Days i Berlin, Tyskland.
 • Ny webbplats åt Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

  På uppdrag av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund utvecklar Funka en ny webbplats. Uppdraget har kommit in i en händelserik fas, med acceptanstester av webbplatsen och utbildning. Äntligen får de tillgång till en miljö med specifika sidmallar och kan börja fylla på webbplatsen med redaktionellt innehåll.
 • Funka utbildar funktionsrätts-jurister i Trier

  Tillgänglighet, offentlig upphandling och lagstiftning är ett populärt ämne för Funka personal att föreläsa om i olika delar av världen. Nu senast vid akademin för europeisk lag, Academy of European Law i Trier i Tyskland.
 • Nytt verktyg för krav på tillgänglighet

  Nu lanserar vi vårt effektiva verktyg för kravställning som du kan använda i upphandling och internt, filtrerat exakt för de roller du behöver! Dessutom uppdateras kraven löpande så du kan vara säker på att alltid ha rätt underlag. Ett effektivt verktyg för dig som vill följa Webbtillgänglighetslagen!
 • Sodexo väljer Funka för webbutveckling

  Funka har utvecklat två webbplatser med höga krav på tillgänglighet på uppdrag av Sodexo: Syncentralen i Stockholms län och Hjälpmedelsservice i Östergötland.
 • Begriplig text och information för alla – läsförståelsetester ett viktigt steg på vägen

  Begriplig text och information för alla är ett treårigt projekt med målet att förbättra tillgången till begriplig och tillgänglig samhällsinformation i Sverige. Under hösten genomför Funka tillsammans med Begripsam AB användartester med fokus på läsförståelse av olika sorters texter.
 • Funka i media

  Susanna Laurin, vd på Funka berättar i ComputerSweden om problemen med innehållet på kommunernas webbplatser. Kommunernas e-tjänster är dåligt anpassade till personer som av olika anledningar har svårt att läsa och förstå samhällsinformation.
 • Hur används standarder vid offentlig upphandling?

  Funka har fått i uppdrag av Microsoft att undersöka hur standarder för tillgänglighet används vid offentlig upphandling och inköp. Nu behöver vi din hjälp!
 • VD har ordet: Det är dags att säga ifrån!

  En dom i högsta förvaltningsdomstolen förväntas få ”svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskild”, enligt Försäkringskassan som nu uppmärksammar regeringen på att assistansen riskerar att urholkas helt. Vill vi helt seriöst att människor ska nekas ett värdigt liv på lika villkor med andra?
 • Norges vägval när lagen ändras

  Hur ska Norge införa Webbtillgänglighetsdirektivet i nationell lag när deras existerande lag omfattar fler aktörer än direktivet? Funka har levererat remissvar och beskriver situationen som är intressant även ur ett svenskt perspektiv.
 • Boka tidigt-rabatt på Funkas Tillgänglighetsdagar 2018!

  Den 17-18 april 2018 är det dags igen: världseliten inom informationstillgänglighet samlas i Stockholm för att ge dig kunskap, information och nya idéer. Fram till 31 december får du rabatt på anmälan. Registrera dig redan nu så är du säker på att få plats.
 • En tillgänglighetsmanual ger trygghet och effektivitet

  Swedavia har gett Funka i uppdrag att uppdatera och kvalitetssäkra den Tillgänglighetsmanual som styr verksamheten vid de flesta svenska flygplatser vad gäller allt från bemötande till lokaler.
 • European Patients’ Forum väljer Funka för sitt nya webbplatsbygge

  Funka har fått i uppdrag att utveckla en ny webbplats för den europeiska patientorganisationen European Patients’ Forum, EPF.
 • Var med och tolka de internationella riktlinjerna för tillgänglighet

  Nu kan du vara med och påverka, diskutera och jämföra bedömningar av webbgränssnitt i det nya verktyget COMPARE. Målet är att fler ska tolka kraven i de internationella riktlinjerna WCAG 2.0. på samma sätt.
 • Botkyrka kommuns väg mot tillgänglighet

  Botkyrka kommun arbetar aktivt med tillgänglighetsfrågor. Bland annat har de anlitat Funka för utbildning av sin personal i att publicera tillgängligt. Ann Bjellert, funktionshinderstrateg vid Botkyrka kommun, berättar om kommunens väg mot att bli mer tillgänglig.
 • Funkas Torbjørn Helland Solhaug sätter betyg på den norska statsministern Erna Solberg

  Valet till det norska Stortinget är nyligen avklarat, och det är dags att sätta betyg på den norska statsministern Erna Solberg. Funkas Torbjørn Helland Solhaug har tidigare påpekat att det finns ett antal utmaningar regeringen behöver arbeta med.
 • Nya lagkrav för tillgänglighet – dags för utbildning!

  Skärpta lagkrav och uppdatering av standarder, hänger du med i allt som händer just nu? Om du vill veta vad som gäller ska du gå Funkas utbildning om nya lagkrav 9 november. Vill du veta hur UX och tillgänglighet hänger ihop har vi en utbildning 14 november. Om du vill lära dig att skapa tillgängliga pdf-filer är det 30 november som gäller.
 • När standardisering måste gå undan

  Funkas Susanna Laurin bidrar till utvecklingen av en uppdaterad version av EN 301 549 som behövs när Webbtillgänglighetsdirektivet träder i kraft så här dags nästa år.
 • Norsk designbyrå valde Funkas pdf-utbildning

  Funka har genomfört en skräddarsydd utbildning i hur man skapar tillgängliga pdf-filer för den norska designbyrån Melkeveien. Pdf-filer är minst lika viktiga som HTML när det gäller tillgänglighet och användbarhet.
 • Regeringen föreslår utvidgad diskrimineringslag

  Diskrimineringslagen omfattar sedan 2015 även bristande tillgänglighet. Företag med mindre än tio anställda har hittills varit undantagna denna skärpning av lagen och hårda åtgärdskrav. Men då mer än 90% av företagen inom varor och tjänster är just småföretag, föreslår regeringen nu att undantaget tas bort.
 • Funkas filmer om EN-standarden får undertexter på tio språk

  Funka har producerat filmer om hur man skall använda den europeiska standarden EN 301 549, för krav på tillgänglighet i upphandling av IT. Sedan tidigare finns filmerna med undertexter på svenska, spanska och portugisiska. I september lanseras texterna även på norska och finska och därefter står franska och italienska på tur.
 • Funka leder stort innovationsprojekt

  7-8 september var det kick-off för det stora innovationsprojekt kring äldrefrågor som Funka leder inom ramen för EUs forskningsprogram kring aktivt och hälsosamt åldrande.
 • UX-utbildning 14 november

  På begäran genomför vi nu vår populära utbildning om UX och tillgänglighet online. Utbildningen vänder sig till interaktionsdesigners, ux-are, konceptutvecklare, formgivare, service designers, användbarhetsexperter och många andra roller.
 • Funka i strategiskt uppdrag för den finska regeringen

  För att hjälpa Finlands finansdepartement att införa det europeiska Webbtillgänglighetsdirektivet i finsk lag har Funka fått i uppdrag att göra en jämförande studie i åtta länder.
 • Ett viktigt steg mot ett tillgängligt samhälle

  Nu finns det hopp om att den norska utbildningssektorn äntligen kommer att få tydliga krav på tillgänglighet. Det är viktigt, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Funkas Torbjørn Helland Solhoug berättar varför Norge inte är i mål, även om den föreslagna lagändringen antas.
 • Funka i bilder: nya perspektiv på tillgänglighet

  Det finns så mycket bra och dåliga exempel som vi vill dela med oss av! Följ oss på instagram så kommer du att lära dig mycket om tillgänglighet och användbarhet bara genom att titta på bilder. För dig som föredrar text har vi givetvis alltid artiklar och rapporter i våra övriga kanaler.
 • Bädda in en tillgänglighetsexpert

  Att låta en expert på tillgänglighet ingå i ditt team av utvecklare, formgivare och interaktionsdesigners är ett effektivt sätt att säkerställa att fokus ligger på användarna och att alla lär sig något nytt under projektet.
 • Funka i Paris

  Kultur var temat på årets upplaga av European eAccessibility Forum. Funkas Susanna Laurin rapporterar från ett soligt Paris.
 • Lär dig mer om tillgänglighet!

  Du vet väl att alla våra utbildningar finns online? Det betyder att du kan delta oavsett var i landet du jobbar utan att lägga onödig tid på resor. Nu i höst erbjuder vi utbildning i tillgängliga pdf-dokument, hur du publicerar tillgängligt, vad lagkraven säger och naturligtvis vår grundutbildning och tekniska fördjupning. Anmäl dig redan nu!
 • Steg för steg mot att följa lagen

  Börja i rätt ände och följ en bra plan så behöver inte webbtillgänglighet bli vare sig dyrt eller svårt! Funka har tagit fram ett startpaket som gör det lätt att göra rätt.
 • Funka på M-Enabling

  M-Enabling Summit är en stor konferens i USA som blandar perspektiv från industri, offentlig sektor och användare. I år kombinerades evenemanget med seminarier och certifieringsexamen som arrangeras av branschorganisationen IAAP.
 • Norge kontrollerar automaters tillgänglighet

  Den norska lagen om diskriminering och tillgänglighet omfattar inte bara webbplatser utan även automater. Nu börjar kontroll av att automaterna efterlever kraven. Samtidigt publiceras den vägledning för utplacering av automater som Funka har utvecklat på uppdrag av tillsynsmyndigheten Difi, med text och illustrationer.
 • Tillgängliga sommarhälsningar

  När solen glittrar i havet, fåglarna väcker oss i ottan och livet blir så där enkelt som sol och värme innebär på våra breddgrader gör en rapport om digitalisering mig på om möjligt ännu bättre humör.
 • Funka för Föräldrar

  Funka har utvecklat en prototyp för en tillgänglig kommunikationsplattform mellan föräldrar och skola. Projektet som nu är avslutat finansierades av Post- och Telestyrelsens innovationstävling.
 • Funka utvecklar en digital utbildningsmiljö för SPSM

  Nyligen vann Funka en upphandling om att vidareutveckla och förvalta den digitala utbildningsmiljö, SPSM Fortbildning, som Specialpedagogiska skolmyndigheten använder.
 • Funka leder ett stort EU-projekt om digital innovation

  Under de närmaste 3,5 åren kommer Funka leda ett stort projekt för att stödja digital innovation inom aktivt och hälsosamt åldrande, finansierat av EU-kommissionen.
 • Första årets uppdateringar gratis!

  Nu kan du prenumerera på Funkas kravunderlag, redaktörsmanual, handbok och utbildningsfilmer till mycket förmånliga priser – fram till 30 juni bjuder vi på första årets uppdateringar helt kostnadsfritt. Se till att din organisation har rätt verktyg för att uppfylla de nya lagkraven om tillgänglighet.