Pressmeddelande: Funka storvinnare i SAS Hackathon

Den 22 juni gjorde tillgänglighetsföretaget Funka en Hack Slam och tog hem vinsten i hela tre kategorier i SAS Institutes globala analystävling. Funka fick priset för att ha tagit fram en lösning som förbättrar tillgängligheten i webbformulär.

Så manga som 50 team presenterade sina lösningar, varav 13 utsågs till vinnare i sammanlagt 18 kategorier. Funka var storvinnare i branschkategorin Telecom & Media, teknikkategorin Computer Vision (datorseende), och som vinnare totalt i EMEA-regionen (Europa, Mellanöstern och Afrika).

Funka har använt datorseende, teckenigenkänning (OCR), maskininlärning och testautomatisering för att utvärdera hur enkla webbformulär är att använda. Utvärderingen är avsedd för både användare med funktionsnedsättning och utan, och ger förslag på lösningar på de problem som upptäcks i formulären.

Det är en otrolig insats som görs av vårt tech-team, lett av den outtröttlige produktchefen Umut Gultekin. Vinsten visar att vi, förutom vår position som kunskapsledare inom digital tillgänglighet, också har kapacitet att bli tekniskt världsledande inom området. Ett fördjupat samarbete med SAS Institute ger oss dessutom tillgång till en global marknad, säger Lennart Engelhardt, styrelseordförande i Funka.

Enligt WHO (World Health Organization) lever cirka 15 procent av världens befolkning med någon form av funktionsnedsättning. Möjligheten att ta del av information kan också påverkas av ett annat modersmål eller ovana vid teknik. Det är ofta nödvändigt att använda en offentlig webbplats för ett ärende. God tillgänglighet kan därför vara avgörande för att undvika digitalt utanförskap.

Att vara delaktig i samhället stämmer överens med den demokratiska grundtanken att alla är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter, säger Lennart Engelhardt.

Målet med SAS Hackathon är att bygga lösningar som är praktiskt användbara. Tävlingen fungerar som en inkubator för och test av innovativa analyslösningar. Fler än 100 personer har bedömt tävlingsbidragen. De deltagande teamen har arbetat online under en månad med stöd av SAS Institute. Under tävlingen har de också fått möjlighet att nätverka med de andra deltagarna och använda tekniklösningar som maskininlärning, språkteknologi (natural language processing), datorseende (computer vision), datavisualisering och IoT (Internet of Things).


För mer information, kontakta gärna:
Lennart Engelhardt, styrelseordförande Funka
070-666 14 01, lennart.engelhardt@funka.com 

Se en video (3 min, på engelska) om tävlingsbidraget: https://vimeo.com/725622941 - öppnas i nytt fönster

Se bilaga nedan: Bild som visar ett tillgängligt formulär.

Funka är marknadsledande inom digital tillgänglighet. Vår unika kompetens bottnar i många års egen forskning, praktiskt arbete och nära relation till användarna. Våra experter har ledande roller inom EU-lagstiftning och internationella standarder – vi tolkar inte reglerna, vi utformar dem. Genom att utgå från att alla människor har olika förmågor, skapar Funka ett inkluderande samhälle där digital tillgänglighet är en självklarhet för alla.