Vem berörs av tillgänglighet?

Enligt WHO är det ca 16% av befolkning som har en funktionsnedsättning. Troligtvis är det fler. Det finns sannolikt ett mörkertal, där personer till exempel inte fått någon diagnos. Det är också svårt att få en överblick över antalet individer med olika funktionsnedsättningar, eftersom vi av integritetsskäl inte får registrera det.

Det finns också flera användare som inte ingår i statistiken men som påverkas av tillgängligheten, eller snarare bristen på tillgänglighet, på en webbplats:

 • Mobilanvändare
 • Användare med annat modersmål
 • Äldre
 • Försiktiga, okunniga eller tekniskt ointresserade användare

Permanent, temporär eller situationsberoende funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara permanent, tillfällig eller situationsberoende. Du kan till exempel vara född med en grav synnedsättning. Du kan ha en tillfällig skada på hornhinnan som gör att du behöver använda ögonlapp på ett öga och därmed inte ser så bra under en period. Du kan befinna dig i en situation som påverkar din förmåga att se på en mobilskärm, till exempel ute i starkt solljus. Tillgänglighet är alltså relevant för alla användare. Förbättrar vi för de som har störst svårigheter så blir det bättre för alla.

Synnedsättning

En synskada kan antigen innebära att du ser dåligt eller inte ser alls (är blind), ofta så har du en viss förmåga att se i ljus så vi brukar prata om en grav synnedsättning. Du kan se dåligt på många olika sätt. Suddighet, avgränsat synfält och problem med färgseende är vanliga problem. Det finns många olika typer av synskador. När vi blir äldre ser många av oss allt sämre.

Din syn kan också påverkas av:

 • Dåliga ljusförhållanden
 • Långa avstånd
 • För liten text
 • Dåliga kontraster
 

Blind, grav synnedsättning

En blind användare eller en användare med grav synnedsättning kan visuellt inte ta del av information på en webbplats utan använder skärmläsare och punktskrift. Skärmläsaren läser upp det som finns på skärmen så som text, bilder, knappar och länkar. För att skärmläsaren ska presentera informationen så krävs det att webbplatsen har en god teknisk grund, och att kodstandarder följs.

Ett öga, illustration.

Nedsatt syn

För en användare med nedsatt syn så är det till exempel viktigt med goda kontraster och textstorlek på webbplatsen. Användare med nedsatt syn kan använda sig av förstorande hjälpmedel, zooma gränssnittet eller förstora texten. Användaren kan även använda sig av skärmläsare för att presentera innehållet.

Det är viktigt att du tänker på att inte göra informationen på webbplatsen beroende av färg, till exempel gällande diagram, länkar och felmeddelande. En person som har nedsatt färgseende eller är färgblind kommer att ha svårt att ta del av informationen om den endast ges i färg.

En person med glasögon vit käpp, illustration.

Motoriska nedsättningar

Rörelsehindrade är stor grupp när det gäller personer med funktionsnedsättning. Här skiljer man mellan medfödda och förvärvade hinder. Här finns många olika typer av problem, från helt eller delvis förlamande personer till personer som har darrningar eller är greppsvaga.

Det finns många sätt att navigera på i ett gränssnitt. En användare kan till exempel använda ögonstyrning, styra med munnen, switchar, muspekare, tangentbord och pekskärm. Det finns olika typer av anpassade tangentbord och möss. Många hjälpmedel bygger på tangentbordsstyrning, och det är därför en hörnpelare inom tillgänglighet att tangentbordsstyrning fungerar. Det betyder att interaktiva objekt i gränssnittet ska gå att nå och aktivera med ett tangentbord.

Ett förstoringsglas, illustration.

Kognitiva nedsättningar

Kognition handlar om människans sätt att ta in, bearbeta och hantera information. Kognitiva funktioner kan till exempel vara minne, uppmärksamhet, språk, beslutsfattande, problemlösning, snabbhet, organisering, koncentration och simultanförmåga. Gruppen är bredd och det finns stor variation.

En person i rullstol, illustration.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD och Autism, kan till exempel påverka en persons förmåga att komma ihåg saker eller att koncentrera sig. Demens leder till gradvis funktionsnedsättning och ökade problem.

Andra orsaker kan vara:

 • Smärta
 • Trötthet och dålig sömn
 • Medicinering
 • Stress och utmattning
En hjärna, illustration.

Förståelse

Utvecklingsstörning innebär att en person har en begränsad förmåga att förstå, nedsättningen kan vara lindrig, måttlig eller svår. Även svårighetsgrad, bristande kunskaper eller ovana vid ett visst sammanhang kan skapa problem att förstå.

Andra orsaker som påverkar förmågan att förstå kan vara:

 • Dålig skolgång
 • Stress och trötthet
 • Mediciner
 • Hjärnskador
 • Missbruk

Till exempel är en konsekvent och avskalad utformning, inga rörelser och distraktioner i gränssnittet och återkoppling viktigt för förståelsen.

En mun, illustration.

Läs- och skrivsvårigheter

Dyslexi är en vanlig orsak till läs- och skrivsvårigheter. Då har du svårt att avkoda bokstäverna men det har inget med begåvning att göra. Afasi är en orsak till att vuxna tappar sin läsförmåga helt eller delvis.

Andra orsaker kan vara:

 • Dålig skolgång
 • Annat modersmål
 • Text med för hög svårighetsgrad
 • Hjärnskador och sjukdomar i hjärnan
 • Neurologiska och reumatiska sjukdomar
 • Begåvningshandikapp

För att underlätta för användare så är det viktigt att text är enkel och begriplig, att du tänker på textens struktur och presentation, och använder bilder. Hjälpmedel kan vara uppläsande hjälpmedel, läslinjal och röststyrning.

Bokstaven T och flera raka linjer brevid, illustration.