Tiden er inne for å involvere brukerne!

Mennesker med funksjonsnedsettelser bidrar til å gjøre verden til et bedre sted, ved å tilby bedrifter og forskere sin tid, kunnskap og erfaring. Når personer med funksjonsnedsettelser er involvert i arbeidet med å finne frem til nye løsninger, stille krav og brukertesting, blir sluttresultatet bedre for alle.

Men hvilke fordeler har dette for enkeltpersoner som deltar i forsknings- og utviklingsprosjekter? Dette ta vir sikte på å undersøke, og om nødvendig, forbedre.

Vi er en del av et prosjekt som finansieres av Nordisk velferdssenter og med våre samarbeidspartnere [Funka, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Kehitysvammaliitto (KVL)] vil vi bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan dra nytte av, og delta i, alle former for brukerengasjement.

Du har en mulighet til å endre fremtiden ved å være en del av en kulturendring for å involvere brukere. Hvis du har erfaring med produktutvikling eller forskning, vil vi gjerne høre fra deg om hvordan prosessen kan forbedres. Prosjektet vil gjennomføre en spørreundersøkelse og en workshop med sentrale interessenter, opprinnelig planlagt å bli holdt i Stockholm, Sverige, men muligens over nett på grunn av Corona-situasjonen.

Din mening er avgjørende for dette prosjektet, så vi er veldig takknemlig for ditt bidrag. 

Vennligst svar på spørreundersøkelsen og registrer din interesse for å delta på workshop, åpnes i nytt vindu