WeGovNow – offentlig service nærmere menneskers hverdag

Det EU-finansierte forskningsprosjektet WeGovNow har nå pågått i ett år. Til nå har vi først og fremst sett på kartbaserte tjenester, som skal settes sammen under én paraply. Tjenestene skal lette medborgerengasjementet i demokratiske prosesser på et kommunalt nivå.

Ettersom kommunale beslutninger ligger nær individets hverdag er det viktige tjenester, sier Andreas Cederbom, Analyseansvarlig på Funka.

I prosjektet pågår dels et arbeid med å samle inn brukerkrav og ønskemål som skal resultere i en kravspesifikasjon. Dels undersøker de verktøyleverandører som deltar i prosjektet om hvordan de skal kunne få frem et felles grensesnitt der de ulike tjeneste kan fungere sammen.

Det er en ganske kompleks prosess og universell utforming er bare en av mange deler i prosjektet.

Prosjektet er nå i en intensiv fase, med en rekke viktige milepæler, sier Tommy Feldt, ekspert på universell utforming, som har gjennomført en stor del av Funkas granskinger. Dette er spesielt merkbart på diskusjonene under prosjektmøtene, der alle parter er svært engasjerte.

Akkurat nå utvikler vi prosesser for å integrere prosjektets ulike deler med hverandre, og ser til at alle deltakere arbeider så effektivt som mulig mot samme mål. De brukerbehovene og scenarier som samles inn hos de deltakende kommunene i England og Italia skal nå bearbeides for å danne grunnlag for utvikling av den nye tjenesten.

Funkas viktigste rolle i dette er å sikre at de nye funksjonene som utvikles fungerer for alle brukere, uavhengig av evner og forutsetninger. Under prosjektet har vi derfor gransket prototyper, levert rapporter og gitt løpende støtte til prosjektets utviklere.

Vi bidrar også med retningslinjer for videre testing av universell utforming, og hvordan tjenestens brukbarhetsopplevelse kan gjøres så bra som mulig.

WeGovNow: fra e-forvaltning til fellesforvalting

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)