WeGovNow: fra e-forvaltning til fellesforvalting

Forskningsprosjektet har som mål å utvikle en ny plattform for innbyggergasjement. Ved å forbedre eksisterende digitale tjenester innen offentlig sektor, ønsker vi å skape en demokratisk modell der innbyggerne selv kan være med å utvikle samfunnstjenester.

Funkas rolle i prosjektet er å bidra til at grensesnittet blir så universelt utformet som mulig, sier Funkas ansvarlig for internasjonale prosjekter, José Angel Martínez Usero. Vi kommer til å gjennomføre brukertester, granskinger og fokusgrupper samt bidra med konseptutvikling.

Prosjektets målsetting er å skape forutsettinger for interaktivitet og samproduksjon mellom innbyggerne og offentlig sektor med hjelp av ny og innovativ teknologi. Samfunnsaktører vil få handlingsrom til å underlette private initiativ og teknologien vil gjøre det mulig for brukere å gi hverandre hjelp og støtte.


Finansiering: Horizon 2020
Konsortium: Empirica (prosjektledere), Mapping for Change, University College London, Università degli Studi di Torino, Infalia, FlexiGuided GmbH LiquidFeedback, Universität Heidelberg, Citta di Torino, Fondazione Giacomo Brodolini, Comune di San Donà di Piave San Donà, London Borough of Southwark og Funka.
Periode: Februar 2016 – Januar 2019
Budsjett: 42 MSEK

Prosjektrapportering

  • WeGovNow – offentlig service nærmere menneskers hverdag

    Funka bidrar med ekspertise på universell utforming og brukbarhetsopplevelse i et ambisiøst EU-finansiert forskningsprosjekt som nå er halvveis. Målet er at flere skal kunne delta aktivt i kommunen gjennom kreative IT-løsninger.

Vi liker å dele og diskutere tanker og ideer med andre som er interessert i "våre" temaer. Dine refleksjoner er viktige for oss, så benytt anledningen til å starte en dialog. Hvem vet, kanskje fører det til et prosjekt eller en gransking?

Det finnes feil i skjemaet

Funkas personvernserklæring, åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)