Å jobbe med dysleksi - nytt spennende prosjekt

Sammen med det svenske Dysleksiforbundet, Begripsam, MediaCuben og flere fagforeninger, skal Funka undersøke hvordan personer med dysleksi håndterer arbeidssituasjonen sin. Prosjektet heter ”Orden på jobbet”.

Hva gjør helsearbeidere, lastebilsjåfører og industriarbeidere med dysleksi og dyskalkuli når de må lese, skrive og håndtere tall på jobben? Får de problemer på arbeidsplassen? Eksisterer det løsninger som andre kan dra nytte av? Dette er noen av spørsmålene som prosjektet skal belyse.

Teknikkutviklingen i arbeidslivet skaper både muligheter og utfordringer, men per dags dato finnes det ikke et samlet bilde over personer, som av én eller annen grunn, sliter med å håndtere tekst og tall.

Prosjektet skal blant annet arbeide med å:

  • finne ut hvordan lesing, skriving og tallhåndtering foregår på dagens arbeidsplasser, for å kunne kartlegge hvilke krav og muligheter det innebærer for ulike yrker. 
  • sammenstille kunnskap om dagens situasjon, utvikle en handlingsplan rundt lese- og skrivevansker og tallhåndtering i arbeidslivet. 
  • spre informasjon om prosjektets resultat til relevante interessenter.
  • samle forskere, brukere og representanter fra myndigheter, til konferanser der spørsmålet blir belyst fra flere ulike sider. 
  • påvirke politikere og andre makthavere. 
  • spre positive eksempler på hvordan man kan forbedre mulighetene for personer med dysleksi og dyskalkuli, slik at flere kan komme ut i arbeidslivet og beholde jobbene sine når forholdene forandres.

 

Finansiering: Allmänna Arvsfonden i Sverige
Konsortium: Det svenske Dysleksiforbundet (prosjektleder), Begripsam, MediaCuben, IF Metall, Kommunalarbetareförbundet, Transportarbetareförbundet og Funka.
Periode: Mai 2016 – April 2019

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)