Brukere som eksperter – nå starter kurset

Hvis du har en funksjonsvariasjon, da har du erfart fraværet av universell utforming på kroppen. Er dette forutsettinger som hjelper deg å bli ekspert på å oppnå universell utforming? Dette er grunntanken bak innovasjonsprosjektet «Brukere som eksperter» som nå går inn i sin neste fase.

Funka er en del av en prosjektgruppe som har fått støtte fra den svenske innovasjonsmyndigheten, Vinnova, til å utvikle og teste et kurs rundt universell utforming på nett. Kurset passer for mennesker med egne erfaringer med manglende universell utforming. Senere skal fire svenske kommuner teste ut kurset.

Prosjektet er med på å styrke deltakernes kompetanse og selvfølelse, samtidig som vi gir våre kunder i offentlig sektor ny innsikt, sier Emil Gejrot, forsker hos Funka. Det føles derfor både bra og viktig at kurset nå gjennomføres og settes i live.

Bak prosjektet ligger de nye lovkravene i EUs webdirektiv på universell utforming på nett. Fra og med september 2020 må alle svenske myndigheter, kommuner og regioner sørge for at deres digitale grensesnitt fungerer for brukere med ulike forutsettinger. Det er derfor økende etterspørsel på kompetanse innen webtilgjengelighet – en kompetanse som altfor få besitter. Samtidig møter nettbrukere med funksjonsvariasjon dårlig utformede løsninger hver dag, uten at disse erfaringene brukes til noe.

Prosjektet, Brukere som eksperter, ønsker å finne bedre måter å dra nytte av brukernes erfaringer på. I tillegg til kurset, vil det også bli utviklet en tilbakemeldingsfunksjon knyttet til manglende universell utforming. Tilbakemeldingsfunksjonen, som bygger på webdirektivets krav om at det skal være mulig å rapportere inn brudd på universell utforming, har som mål å hjelpe både brukere og nettstedseiere med å dra nytte av loven.

Furuboda folkehøgskole er prosjektleder. De er fornøyd med kunngjøringen om at prosjektet fortsetter.

Vi er glade for at vi får muligheten til å skape et kurs sammen med eksperter og behovseiere, sier Helena Jonsson, prosjektleder hos Furuboda. Kurset kan bidra til vårt mål – et åpent og inkluderende samfunn der alle kan være selvstendige og ta ansvar – fordi den tar utgangspunkt i deltakernes forutsettinger og stadig knytter seg til arbeidet for et høyere nivå av universell utforming på nett på ulike samfunnsnivåer.

Steg 2 av prosjektet Brukere som eksperter løper over en toårsperiode. I løpet av det første året kommer prosjektpartnerne til å utvikle kursmateriell og en tilbakemeldingsfunksjon. Under det andre året vil et pilotkurs blir gjennomført med nettbrukere med funksjonsvariasjoner. Mot slutten av kurset får de nye "brukerekspertene" muligheten til å sette de de har lært ut i praksis, ute hos de svenske kommunene som deltar i prosjektet. For kommunene er verdien av prosjektet stor.

Vi mener det er viktig at flest mulig kan bruke tjenestene våre, sier Lis-Anna Engstrand, jobber med nettstrategi hos Mjölby kommune. Nå får vi hjelp i dette arbeidet. Det er også bra at vi får være involvert og gi kommentarer til hva kurset skal inneholde.
Det er så utrolig verdifullt for oss å utvikle nettstedet sammen med de som er eksperter på å bruke det, sier Ann-Louise Svensson, webmaster hos Mölndal Stad. Vi møter jo sjelden brukerne "IRL". Jeg ser virkelig frem til prosjektet, fordi vi ønsker å bli mye, mye bedre – for alle.

Prosjektet har oppstart september 2020.


Finansiering: Vinnova
Periode: 2020 - 2022
Konsortium: Föreningen Furuboda (prosjektleder), Funka, Föreningen Blindas Väl, IAAP Nordic, Göteborgs stad, Malmö stad, Mölndals stad og Mjölby kommune.
Budsjett: 3,5 MSEK

Prosjektrapportering

  • Neste generasjons eksperter innen universell utforming?

    Denne uken åpner opptaket til det svenske folkehøgskolekurset som Funka har tatt frem. Kurset tar sikte på å lære opp personer med funksjonsnedsettelser, en gruppe som er godt kjent med utilgjengelige løsninger, i universell utforming på nett.