Neste generasjons eksperter innen universell utforming?

Personer med funksjonsnedsettelser har med stor sannsynlighet opplevd utilgjengelighet på nettet. Denne kunnskapen burde kunne brukes til å skape eksperter på universell utforming. Dette er bakgrunnen for det svenske forskningsprosjektet, Brukere som eksperter.

Sammen med Furuboda Folkehøgskole i Sverige, har Funka tatt frem et kurs i universell utforming på nett, spesielt rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser. Kursmaterialet er tatt frem i samarbeid med representanter fra brukerorganisasjonene og offentlig sektor. Som en del av kurset, får deltakerne praksisplass hos kommuner og myndigheter, da det langsiktige målet er å kunne jobbe som ekspert på universell utforming.

Vi er endelig i gang, sier Sara Kjellstrand, forskningsstrateg hos Funka. Det er morsomt og spennende at det vi har jobbet med så lenge, nå skal settes ut i praksis.

Kurset består av to deler. Den første delen tar for seg det grunnleggende innen universell utforming på nett. Her lærer elevene blant annet å koble egne erfaringer med utilgjengelighet med de lover og retningslinjer som finnes på dette området. I den andre delen lærer deltakerne å granske universell utforming i digitale grensesnitt. Det går utmerket å studere begge delene, eller bare den første.

Prosjektet får ganske mye oppmerksomhet, og vi ser frem til å evaluere det endelige resultatet, sier Emil Gejrot, forsker hos Funka. Hvis prosjektet lykkes, bør vi kunne ta i bruk det samme konseptet i andre land.

Brukere som eksperter – nå starter kurset