Buddy – din beste venn!

Det finnes mange hjelpemidler, verktøy og løsninger som er utviklet for å støtte brukere med kognitive funksjonsnedsettelser. Men det er ikke alltid så lett å finne dem eller velge rett. Derfor finansierer EU-kommisjonen forskningsprosjektet, Buddy, som Funka gjennomfører sammen med Johannes Kepler Universitetet (JKU) i Linz, Østerrike.

Prosjektet, Buddy, skal utvikle en plattform der sluttbrukere med kognitive funksjonsnedsettelser enkelt kan finne hjelpemidler og verktøy. Ved hjelp av AI-teknologi, vil tjenesten kunne anbefale hjelpemidler basert på brukerkrav som systemet har lært ved å samle inn data knyttet til brukernes handlinger. Som et resultat slipper brukerne å selv fylle ut sine egne preferanser.

Plattformen vil fungere som en markedsplass, der kvalifiserte leverandører av tekniske hjelpemidler kan presentere sine produkter og tjenester med enkle instruksjoner. På denne måten vil Buddy bli en «one-stop shop» for ulike typer av kognitiv tilgjengelighetsstøtte, som også gjør det enklere for nye produkter og tjenester å nå sluttbrukerne.

Buddy er rett prosjekt til rett tid. Antallet verktøy, tjenester og forskning på kognitiv tilgjengelighet vokser raskt, men løsningene sliter med å nå ut til markedet, sier Dr. Klaus Miesenberger, dekan ved Johannes Kepler Universitet i Linz og koordinator for Buddy. Med dette prosjektet bidrar vi til å begrense det digitale skillet, ved å heve kunnskapsnivået rundt brukernes faktiske krav og komme med løsningsforslag.

Under prosjektet vil Buddy-plattformen omfatte engelsk, tysk og svensk, men målet er selvfølgelig at tjenesten fortsetter å utvikle seg etter prosjektets slutt, og at mange flere språk kan legges til.

Det er veldig spennende å se at det er økt fokus på kognitiv tilgjengelighet, sier José Usero, prosjektleder hos Funka. Jeg håper Buddy-konseptet vil hjelpe mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser til å bli mer uavhengige, og jeg ser frem til å utforske bruken av AI for å lette prosessen.

Buddy-prosjektet er basert på et svært vellykket og prisvinnende EU-finansiert forskningsprosjekt kalt EasyReader, hvor JKU og Funka samarbeidet med flere andre partnere.

Finansiering: EU-kommisjonen
Konsortium: JKU Linz (prosjektleder) og Funka
Budsjett: 3 960 000 SEK
Periode: 1. februar 2021 – 30. januar 2022

Buddy-prosjektet (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Forskningsprosjektet, EasyReader