Den kognitive delen av universell utforming: en kunnskapsoversikt

Sammen med den svenske Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, og Dyslexiförbundet i Sverige, er Funkas doktorstipendiat Stefan Johansson med på å kartlegge eksisterende kunnskap rundt den kognitive delen av universell utforming.

Nesten all kunnskap om universell utforming handler om fysiske funksjonsnedsettelser. Mens kunnskap om kognitive eller psykiske funksjonsnedsettelser er adskillig dårligere.

I et tidligere prosjekt finansiert av Post- og Telestyrelsen i Sverige har KTH kartlagt den vitenskapelig litteraturen som dekker den kognitive delen av universell utforming. Kartleggingen viste at den vitenskapelige forskningen på området var svært begrenset.

Nå har arbeidet gått videre og man har lett etter mer kunnskap på området. Sammen med KTH og Dyslexiförbundet kartlegger Funka den grå litteraturen på emnet. Grå litteratur er forskningsrapporter og artikler som befinner seg i en slags gråsone. De er ikke kvalitetssikrede forskningsartikler som er publisert av forlag.

Studiet skal utrede hvilke kognitivt innrettede tiltak som er blitt dokumentert i den grå litteraturen og hva slags effekt disse har hatt. Litteraturoversikten ble gjennomført fra oktober 2013 til februar 2014. Resultatet kan nå presenteres i en populærvitenskapelig rapport, og en vitenskapelig rapport er på vei.

Det finnes også en oppsummerende rapport som gir en oversikt over både den vitenskapelige og grå litteraturen.

De vitenskapelige artiklene:

Borg, J., Lantz, A. & Gulliksen, J. (2014) Accessibility to electronic communication for people with cognitive disabilities: a systematic search and review of empirical evidence. In Univ Access Inf Soc Springer.

Lantz, A., Borg, J., Johansson, S., Hildén, A. & Gulliksen, J. (2014). Accessibility to electronic communication for people with cognitive disabilities: a review of grey literature. Unpublished manuscript

De populærvitenskapelige artiklene:

Fra den kognitive delen av universell utforming til elektronisk kommunikasjon – et sammendrag av evaluerte problemstiller knyttet til universell utforming, PDF (679 kb) svensk tekst, åpnes i nytt vindu

Fra den kognitive delen av universell utforming til og elektronisk kommunikasjon, del to – Et sammendrag av evaluerte problemsstillinger knyttet il universell utforming, PDF (514 kb) svensk tekst, åpnes i nytt vindu

Det er brukergrupper som tok initiativ til studie.

 

Finansiering: Post- och Telestyrelsen
Konsortium: Kungliga Tekniska Högskolan, Dyslexiförbundet og Funka
Periode: 2013-2014