Digitale betalingstjenester for alle!

Digitale betalingstjenester har virkelig hatt et stort gjennomslag, både hos kommersielle og offentlige aktører. Samtidig sliter mange mennesker, som for eksempel personer med kognitive funksjonsnedsettelser, med å bruke tjenestene.

For å tette dette gapet vil Funka, sammen med Fylkesstyret i Skåne og med prosjektmidler fra Post- og telestyrelsen, tilsvarende Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge, utvikle og teste en digital plattform som viser brukerne når og hvordan de skal bruke betalingstjenestene. Øvelsene er ment å fungere uavhengig av forkunnskaper og målet er å få brukerne til å forstå selve prinsippet rundt betalingstjenester, uavhengig av tjenestens grensesnitt. Ved hjelp av teknologi knyttet til gamification, vil brukere på en enkel måte få mer kunnskap på området og dermed økt motivasjon og tillit til å ta de i bruk.

Det skal bli veldig spennende å gjennomføre prosjektet, sier Catharina Hellström Engström, Fylkesstyret i Skåne. I vårt regjeringsoppdrag rundt betalingstjenester ser vi et stort behov for denne typen støtte, og vi ser frem til å bidra til økt inkludering.

Hensikten med prosjektet er å skape en tjeneste der personer som av ulike grunner ikke bruker betalingstjenester i dag, for eksempel personer med kognitive funksjonsnedsettelser, eldre og mennesker med lite IT-erfaring, skal kunne praktisere sine ferdigheter i et trygt miljø. Muligheten til å prøve ut betalingstjenestene, uten risiko for tap av penger, er noe målgruppene har etterspurt. Tjenesten vil kunne brukes i opplæringsøyemed, både for større gruppe eller i fred og ro hjemme hos enkeltindivider.

Blant 116 søkere er prosjektet blant én av åtte vinnere i den svenske Post- og Telestyrelsens innovasjonskonkurranse ”Från utanför till internet”, som på norsk blir: Fra utsiden til internett.

Nettsted for Funkabutikken (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Finansiering:
 Post- och Telestyrelsens innovasjonskonkurranse (Sverige)
Periode: August 2020 - November 2021
Konsortium: Funka (prosjektleder) Länsstyrelsen i Skåne
Budsjett: 1 959 300 SEK

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)