Forståelig Samfunnsinformasjon

Funka har på oppdrag for Afasiforbundet, Dysleksiforbundet FMLS, Forening for barn, unge og voksne med utviklingsforstyrrelser, FUB, Riksforbundet Attention og Døves Riksforbund i Sverige, gransket hvordan ulike målgrupper fortrekker å ta til seg informasjon. Prosjektet ble finansiert av Allmänna Arvsfonden, en svensk myndighet som finansierer nyskapende og utviklende prosjekt for barn, ungdommer og voksne med nedsatt funksjonsevne.

Bakgrunnen til prosjektet Forståelig Samfunnsinformasjon har vært Funkas egen gransking av hvordan Lettlest fungerer på nett. Da vi oppdaget hvor stor del av den testete informasjonen ingen (!) i våre testgrupper forstod, innså vi at vi var nødt til å granske dette området mye mer for å kunne gi våre kunder god hjelp.

Det er lett å peke på informasjon som er vanskelig og kronglete. Men i dette prosjektet ville vi være mer konstruktive. Vi forsøkte å finne ut av hva som fungerte bra, hvordan produksjon av materiale kunne foregå og kostandene.

Denne kunnskapen kan vi nå bruke til å stille konstruktive krav til samfunnsinformasjon. Våre modeller og metoder for å skape mer forståelig informasjon hjelper alle. Brukere med spesielle behov kan ha store vanskeligheter med å håndtere informasjon, men egentlig berører dette alle. Enklere og mer lettforståelig informasjon har alle nytte av. 

 

Finansiering: Allmänna Arvsfonden
Periode: 2008 - 2009 

Sluttrapport prosjekt Forståelig Samfunnsinformasjon (på svensk), PDF, åpnes i nytt vindu

Forståelig Samfunnsinformasjon (på svensk), åpnes i nytt vindu

Funkas gransking av Lettlest

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)