Funka i EU-prosjekt for bedre digitale løsninger innen helse

Empirica, en av våre nærmeste forskningspartnere i Tyskland, leder et sterkt konsortium som har mottatt midler til et nytt EU-prosjekt som tar sikte på å støtte omfattende distribusjon av digitale løsninger for person-sentrert integrert omsorg, kalt DigitalHealthEurope. Prosjektet vil gi sentralisert støtte til den digitale omformingen av prioriteringer for helse- og omsorgssektoren i EUs strategi for det digitale indre markedet. Hos Funka ser vi frem til å bidra til dette viktige arbeidet.

Prosjektet skal støtte EU-kommisjonen med å fremme den digitale omformingen av helse og omsorg på EUs digitale indre marked, ved å fokusere på tre prioriteringer som skal følges i de kommende årene:

  • Sikrere tilgang til og deling av helsedata over landegrensene for borgere innen EU
  • Bedre data for å fremme forskning, sykdomsforebygging og personlig helse og omsorg
  • Digitale verktøy for innbyggerinnflytelse og person-sentrert omsorg.

DigitalHealthEurope er et samarbeid mellom 17 partnere med lang erfaring innen ledelse og engasjement i ett brett spektrum av områder, fra interoperabilitet og standarder til innovasjon og universell utforming av helsetjenester, og fra teknisk til politisk nivå.

Dette er et strategisk og langvarig påvirkningsprosjekt, sier Roberto Zuffada, prosjektleder for europeiske prosjekter på Funka. DigitalHealthEurope bygger på prestasjonene fra det europeiske innovasjonspartnerskapet om aktiv og sunn aldring (EIP on AHA) som for øyeblikket koordineres av Funka gjennom WE4AHA-prosjektet.

DigitalHealthEurope vil koordinere og levere støtte til EU-kommisjonen og andre sentrale aktører innen helse- og omsorgssektoren, ved å forenkle gjennomføring av såkalt twinning, et EU-instrument for institusjonelt samarbeid mellom offentlige forvaltninger i EUs medlemsstater og mottaker- eller partnerland. Interessenter vil også bli oppfordret til å delta i samarbeidende aktiviteter som for eksempel kunnskapsutveksling.

Samarbeidsplattformer for tiltak om standardisering, tilgjengelighet og styring av helsedata

Prosjektet skal etablere og forvalte tre samarbeidsplattformer for å tilpasse alle innsatsene i løpende og fremtidige tiltak som støtter de tre prioriterte områdene for digital transformasjon av helse og omsorg, med fokus på standardisering, universell utforming og administrasjon av helsedata i en grenseoverskridende sammenheng. Samarbeidsplattformene vil bli etablert for å gjøre det mulig for organisasjoner å finne passende partnerskap, for å gi borger tilgang til og administrere samlede helsedata i hele EU, og for å styrke samspillet mellom borgere og helsepersonell.

Funka vil lede den første arbeidspakken til prosjektet, der informasjon om eksisterende digitale tjenester for person-sentrert integrert omsorg vil bli samlet og forberedt for analyse. Videre vil Funka også lede prosessen med å bygge opp en tjeneste for finansieringsråd og støtte for initiativer innen personsentrert integrert omsorg, som dekker offentlige EU-finansieringskilder, samt private kilder og andre typer tiltak på både EU-, nasjonalt og regionalt plan . I denne arbeidspakken vil databasestrukturen og erfaringer fra EIPonAHA-portalen bli brukt, videreutviklet og forbedret.

Digital omforming av prioriteringer for helse- og omsorgssektoren for EUs digitale indre marked (på engelsk), åpnes i nytt vindu

EIP on AHA, det europeiske innovasjonspartnerskapet om aktiv og sunn aldring (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Finansiering: European Commission
Konsortium: Empirica Gesellschaft für Kommunikations-und Technologieforschung mbH (Project Coordinator), Serviços Partilhados do Minestério da Saúde, EIP on AHA Reference Site Collaborative Network, European Regions Research and Innovation Network, AGE Platform Europe, European Patient’s Forum, ECHAlliance Company, European Institute for Health Records, Open Evidence, Forschungszentrum Jülich, European Alliance for Personalised Medicine, European Health Telematics Association, International Foundation for Integrated Care, The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal asbl, Central European Initiative and the European Coordination Committe of the Radiological, Electromedical and Healthcare Industry og Funka.
Periode: januar 2019-desember 2020
Budsjett: 4 000 000 EUR