Funka i europeisk forskningsprosjekt om kvinner med nedsatt funksjonsevne

Prosjektet heter RISEWISE og fokuset er på at kvinner med nedsatt funksjonsevne skal ha de samme mulighetene til å delta i kulturelle og sosioøkonomiske situasjoner som alle andre. Ved å fremme kunnskapsutbytte og mobilitet for kvinnelige forskere, vil prosjektet forbedre mulighetene for sysselsetting og karriere, både i og utenfor den akademiske verden.

Kvinner med nedsatt funksjonsevne risikerer å bli utsatt for dobbel diskriminering, sier Susanna Laurin, daglig leder hos Funka. Derfor er det så viktig å spre kunnskap om emnet, og vi er glade for å kunne bidra til dette gjennom dette prosjektet.

Prosjektet skal identifisere behov og gode eksempler i flere EU-land med ulike kulturelle og sosioøkonomiske miljøer. Målet er å integrere og forbedre målgruppens livskvalitet. Ved å ta i bruk en ny analysemetode, basert på de erfaringer som ble gjort gjennom kunnskapsutveksling mellom akademikere og praktikere, skal prosjektet identifisere nye forskningslinjer. På denne måten håper vi å bidra til økt integrering og deltakelse i både befolkningen og i samfunnets ulike institusjoner.

Funka kommer til å bidra med kunnskap om universell utforming av informasjon, men også gjennom å spre prosjektets resultater og bidra til at de brukes på en praktisk måte. Håpet er at prosjektet skal bidra til implementasjon av løsninger som omfatter og integrerer IT-tjenester, teknikk, juss, næringslivet, arbeidsmarkedet, sosiale tjenester, beslutningsnivåer, kultur – helt enkelt hele livet – for at kvinner med nedsatt funksjonsevne skal få bedre forutsetninger.

 

Finansiering: Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie action
Konsortium: Universitetet i Genova, Italia, (prosjektleder)
Senter for solidaritet og sosial Integration, CIPRL, Portugal
Foreningen Funksjonsnedsatte kvinner, Tyrkia
Foreningen for promotering av hjelpemiddel i Europa, Østerrike

Foreningen for slektninger og venner av funksjonshemmede, Spania;
Den italienske brukerorganisasjonen (paraplyorganisasjon)
Den italienske foreningen for hjelp til spastisitet, provinsen Bologna, Italia

Den italienske foreningen for multippel sklerose, Italia
Midtøstens tekniske universitet (METU), Tyrkia
Det nasjonale universitetet for fjernundervisning, Spania
Universitetet Complutense i Madrid, Spania
Universitetet i Brescia, Italia
Universitetet Minho i Braga, Portugal

Stockholms universitet, Sverige
Funka

Periode: September 2016 – August 2020
Budsjett: 10,8 MSEK

Prosjektrapportering