Innovative digitale løsninger - et nøkkelkomponent for aktiv og sunn aldring

Konferansen om det europeiske innovasjonspartnerskapet om aktiv og sunn aldring, EIP on AHA, ble avholdt i Brussel den 27. og 28. februar 2018. Funka, som koordinator for EIP-prosjektet WE4AHA, var en av arrangørene. Konferansen fokuserte på hvordan storskala utvikling av innovative digitale løsninger kan være en viktig komponent i omformingen av helse- og omsorgssektoren, særlig ettersom vi får en mer aldrende befolkning.

I WE4AHA-prosjektet, som er en del av EIP on AHA, leder Funka et tverrfaglig konsortium for å støtte digital transformasjon av helse- og omsorgssektoren. Konsortiet koordinerer partnerskapets aktiviteter, bestående av enkeltpersoner, bedrifter, forskere og representanter for industrien, nasjonale og regionale myndigheter, regjeringer, helse- og omsorgsorganisasjoner, beslutningstakere og investorer. De har et felles engasjement til utfordringene i et aldrende samfunn, og mobiliserer ferdigheter, ressurser og kunnskap om dette temaet. Funka vil i sin rolle som prosjektkoordinator kommunisere EIP on AHAs visjon og strategi i perioden 2018-2020, på oppdrag fra EU-kommisjonen.

Årets konferanse fokuserte på hvordan partnerskapet kan fremme en omfattende utvikling av innovative digitale løsninger som en viktig del av omformingen av helse- og omsorgssektoren, for å gjennomføre Europakommisjonens strategi for det digitale indre markedet. Dette er en utfordring som vil ligge høyt i EUs policy agenda, også etter 2020.

EIP on AHA samler relevante aktører på EU, nasjonalt og regionalt nivå på ulike politiske områder. Det har bidratt til omfattende implementering av digitale helse- og omsorgsløsninger, og hjulpet medlemsstater, regionale myndigheter og innovatører med å utveksle kunnskap og erfaringer, effektivisere digitaliseringen og redusere risikoen for investeringer innen digitalisering av medisinsk teknologi.

EIP on AHA støtter innføring av digitale verktøy som forenkler tilbakemeldinger og interaksjon mellom pasienter og helsepersonell. Dette letter både forebyggende tiltak og selvbestemmelse, som kvalitet- og pasient-sentrert omsorg og bedre forståelse av resultatene fra helsesystem.

"Dette innovasjonspartnerskapet, som samler flere interessentgrupper om emner som integrert omsorg, sårbarhet og uavhengig livsstil, tar opp mange problemer som Europas aldrende befolkning står overfor. Deres innsikter og kompetanser er avgjørende. Jeg oppfordrer dere til å fortsette å utvikle omfattende strategier - og sikre at digitale løsninger er fullt integrert i slike strategier, sier helsekommissær Vytenis Andriukaitis.

Europa-kommisjonens strategi for det digitale indre markedet identifiserer tre prioriterte områder for digital konvertering av helse og omsorg: innbyggernes sikre tilgang til og deling av helsedata over landegrensene. bedre data for å fremme forskning, sykdomsforebygging og personlig medisinering; samt digitale verktøy for selvbestemmelse og person-sentrerende innovasjoner i helsevesenet.

"I fremtiden vil vi fokusere på å ytterligere tilpasse partnerskapets aktiviteter til de politiske prioriteringene i EU-kommisjonen. WE4AHA vil i sin tur støtte denne prosessen ved å fremme dialog mellom EIP på AHA-partnere og mellom dem og EU-kommisjonen, sier José Usero, ansvarlig for internasjonale spørsmål på Funka.

WE4AHA vil på sin side støtte denne prosessen ved å fremme dialog mellom EIP på AHA-partnere og mellom dem og EU-kommisjonen, sier José Usero, ansvarlig for internasjonale spørsmål på Funka.

Det europeiske innovasjonspartnerskapet om aktiv og sunn aldring (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Europa-kommisjonens strategi for det digitale indre markedet (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Funka leder et stort EU-prosjekt om digital innovasjon