Funka leder et stort EU-prosjekt om digital innovasjon

Funka og WE4AHA-konsortiumet kommer til å gjøre det lettere for alle ulike aktører som har valgt å engasjere seg i utfordringene med et aldrende samfunn. Det handler om alt fra foretak, investorer, forskere og industriaktører, til europeiske myndigheter, regjeringer og helsevesenet.

Etter tre fremgangsrike år som leder av partnerskapet er det veldig spennende å få sjansen til å fortsette og tilby støtte innen dette strategiske området, sier José Angel Martinez Usero, som leder prosjektet og Funkas team.

Prosjektet skal forbedre innovasjon og mobilisere investeringer

Samtidig som de demografiske forandringene utgjør en samfunnsmessig utfordring for Europa, gir den også nye muligheter til innovasjon og økonomisk vekst, spesielt innen IT og digital økonomi. Digital innovasjon har potensialet til å bidra til å gjøre eldre uavhengige og aktive, samtidig som effektiviteten i helsevesenet kan øke. Innovative digitale helseløsninger kan oppmuntre til en sunnere livsstil og gi borgerne mulighet til å håndtere sin egen helse og samtidig oppfylle forventningene hos pasienter og helsepersonell.

Målet er å lede og forandre

For å koordinere og støtte deltakende interessenter kommer WE4AHA-prosjekter til å støtte den videre utviklingen for å drive den politiske visjonen om digital innovasjon og konsolidering av det Europeiske innovasjonspartnerskapet kalt EIPonAHA. WE4AHA kommer til å koble sammen aktører, evaluere innovative innsatser, fremme engasjement og samarbeid, støtte utvikling og identifisere politiske prioriteringer. Dermed skaper vi betingelsene for større potensial for innovasjon i EU, ofte kalt “sølvøkonomien”.

WE4AHA finansieres innom rammene for EUs H2020-program som gir samordnings- og støttetiltak for utvikling og gjennomføring av tre EU-ledede initiativ: Innovation to Market, Blueprint for Digital Transformation of Health and Care for the Ageing Society og European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, EIPonAHA.

Finansiering: Horizon 2020
Konsortium: Funka (prosjektledere), European Regions Research and Innovation Network (ERRIN), Empirica, Campania Region, European Health Telematics Association, Open Evidence, AGE Platform Europe, TICBioMed, ECHAlliance.
Periode: September 2017 - Desember 2020
Budsjett: 2 millioner Euro

EIP på AHA-portalen (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Blueprint: Digital transformasjon av helse og omsorg for et aldrende samfunn (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Prosjektrapportering

  • Europeisk konferanse om digitalisering og innovasjon innen eldreomsorg

    Funka har fått i oppdrag av EU-kommisjonen å bidra til et stort europeisk arrangement i Århus i september. AAL (Ambient Assisted Living Programmet) og det Europeiske Innovasjonspartnerskapet om aktiv og sunn aldring (EIP on AHA) skal i år for første gang gjennomføre sine årlige konferanser samtidig på samme arena.
  • Innovative digitale løsninger - et nøkkelkomponent for aktiv og sunn aldring

    Som koordinator for WE4AHA-prosjektet deltok Funka nylig i og støttet EU-kommisjonen med konferansen for det europeiske innovasjonspartnerskapet om aktiv og sunn aldring i Brussel. Årets konferanse fokuserte på hvordan å sikre storskala utvikling av innovative digitale løsninger som en viktig del av omformingen av helse- og omsorgssektoren.
  • Funka leder stort innovasjonsprosjekt

    7.-8. september var det kick-off for det store innovasjonsprosjektet rundt aldersrelaterte spørsmål som Funka leder innenfor rammene av EUs forskningsprogram om aktiv og sunn aldring.

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)