Funka leder stort innovasjonsprosjekt

Våre nære samarbeidspartnere fra mange ulike land samles i vakre Stockholm i begynnelsen av september for å planlegge og diskutere hvordan vi sammen skal gi støtte til det europeiske innovasjonspartnerskapet om aktiv og sunn aldring.

Det er alltid spennende når nye prosjekter går i gang, og vi ser frem til å lede arbeidet i en ytterlig treårsperiode, sier Susanna Laurin, daglig leder hos Funka.

Prosjektet WE4AHA, som Funka leder, tilbyr støtte til alle som arbeider for å ta frem løsninger rundt digitalisering til støtte for en aldrende befolkning. Bedrifter, investorer, forskere, europeiske myndigheter, regjeringer og helseorganisasjoner har en mulighet til å samarbeide rundt portalen og de arbeidsgrupper som partnerskapet EIPonAHA tilbyr.

Funka leder et stort EU-prosjekt om digital innovasjon