Europeisk konferanse om digitalisering og innovasjon innen eldreomsorg

To store initiativ på området aktiv og sunn aldring, kjent som "AHA" innen EU, vil for første gang fusjonere sine årlige konferanser for å tilrettelegge for økt nettverksbygging mellom sine respektive medlemmer.

AAL-programmet er et forskningsprogram som fokuserer på utvikling av digitale løsninger for eldre. Det er åpent for både privat og offentlig sektor. EIPonAHA er, som de fleste leserne våre sikkert husker, det Europeiske Innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring; det største knutepunktet for AHA-eksperter på europeisk nivå. Partnerskapet omfatter beslutningstakere, forskere, bedrifter, bransjeorganisasjoner og fagfolk. Begge organisasjonene er strategiske og har konkrete målsettinger, slik som å bygge nettverk og dele erfaringer på innovasjonsområdet. Den sammenslåtte konferansen i Århus i september markerer et viktig skritt i samarbeidet for å bidra til digitalisering innen helse- og omsorgstjenesten.

Det er vakre Aarhus i Danmark som er vert for arrangementet. Århus er medlem av AAL og svært fremtredende innen digital teknologi for eldre. AAL-Forum flytter seg vanligvis rundt i EUs medlemsstater, men for EIPonAHAs årlige partnerkonferanse vil dette for første gang foregå utenfor Brussel.

Dette vil utvilsomt bli årets begivenhet innen AHA, sier José Usero, ansvarlig for europeiske prosjekt hos Funka og ansvarlig for koordinering av AAL og EIPonAHA på EU-kommisjonens oppdrag. Jeg håper og tror at en felles konferanse vil føre til synergier mellom disse to spennende europeiske programmene. Slik bidrar vi til å forme fremtiden for vårt aldrende samfunn.

Programmet inneholder både beslutningstagere fra EU-kommisjonen på høyt nivå og noen av Europas fremste eksperter på aktiv og sunn aldring. Ett av høydepunktene vil være en sesjon om fremtidens helse og pleie for en aldrende befolkning i forskningsprogrammet Horizon Europe. Målet er å samle tilbakemeldinger fra hele Europa og formidle en felles visjon og felles verdier som skal prege neste finansieringsperiode; i 2021-2027.

Fellessesjonene fokuserer på spørsmål om:

  • å oversette digitaliseringen til konkrete tjenester som brukeren vil ha
  • å fokusere på kommersialisering av innovativ digital helseteknologi
  • å diskutere hvordan man kan måle effekten av digitalisert aldringsomsorg

Konferansen rundes av med prisutdeling der regioner har blitt nominert til regionale partnerskap som fremmer innovasjon og kunnskapsutveksling i sektorer innen aktiv og sunn aldring.

Deltagerne vil garantert få rikelig med muligheter til å lære seg mye nytt, finne inspirasjon og bygge nye nettverk, sier Jon Switters, prosjektleder for europeiske prosjekter hos Funka.

Med unntak av noen deler som bare er åpne for medlemmer, er konferansen åpen for alle interesserte organisasjoner som er aktive innen aktiv og sunn aldring. Gå ikke glipp av denne muligheten til å engasjere deg og påvirke fremtiden. Vi håper å se deg i Aarhus den 23.-25. september 2019!

Den samordnede konferansen gjennomføres som en del av WE4AHA-prosjektet som finansieres av EU-kommisjonen innenfor rammen av Horizon 2020. Funka leder og koordinerer WE4AHA-prosjektet.
 
AALFORUM og EIPonAHA partnerkonferanse 2019, (tekst på engelsk) åpnes i nytt vindu

EIP på AHA-portalen (tekst på engelsk), åpnes i nytt vindu

Funka leder et stort EU-prosjekt om digital innovasjon

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)