Vil du lære mer om integrert funksjonalitet for universell utforming i publiseringssystemer?

Du som jobber som webredaktør i offentlig sektor har nå muligheten til å delta i et av Funkas EU-finansierte forskningsprosjekter om integrert funksjonalitet for universell utforming i publiseringssystemer. Hvordan kan teknologi bidra til økt støtte og hjelp til de som ønsker å publisere universelt utformet innhold? Dette kan du være med å påvirke!

Sammen med markedsledende publiseringssystemleverandører, tar vi nå frem funksjoner som automatisk genererer et høyere nivå av universell utforming og som skal fungere uavhengig av verktøy. Målet er at det skal være enkelt for redaktørene å publisere innhold som er tilgjengelig for alle. Resultatet av prosjektet vil alle kostnadsfritt kunne dra nytte av.

For å sikre at funksjonene vi utvikler, virkelig hjelper redaktører med å oppfylle krav om universell utforming, kommer vi til å gjennomføre omfattende brukertester. Hvis du ønsker å bidra til bedre løsninger som hjelper deg med å skape mer inkluderende innhold, er du hjerteligvelkommen til å dele dine erfaringer og teste ut nye smarte funksjoner.

Brukertestene gjennomføres i oktober, og hver test tar omtrent én time. Du kam delta på én enkelt test eller bidra over lengre tid - det er helt opp til deg.

Funka påvirker markedet for publiseringsverktøy