Funka undersøker universell utforming i læringsplattformer

Stadig mer undervisning foregår digitalt, en utvikling som har blitt akselerert av pandemien. Likestillings- og Diskrimineringsloven dekker nå også utdanningssektoren. Dette betyr blant annet at både kunder og leverandører av læringsplattformer må fokusere på universell utforming. Funka bidrar til økt kunnskap og bevissthet gjennom et nytt forskningsprosjekt.

I prosjektet vil vi undersøke og kartlegge potensielle mangler i eksisterende læringsplattformer og gi støtte for bedre anskaffelser og videreutvikling. Barn-, ungdoms- og familiedirektoratet, BufDir, finansierer prosjektet.

Flere undersøkelser viser manglende universell utforming i norske skolemiljøer. Digitalisering gir nye muligheter for både lærere og studenter, men det stiller også krav til brukerne. Hvis læringsplattformene ikke er universelt utformet, risikerer de i stedet å bli en hindring i skolearbeidet. Dermed kan digitalisering føre til spesialløsninger for visse grupper av studenter, noe som ofte er både kostbart og stigmatiserende.

Med dette prosjektet ønsker vi å bidra til at læringsplattformene blir en teknologi som alle kan ha nytte av, sier Saja Andersson, som leder prosjektet. Jeg kan ikke forestille meg noe viktigere enn at alle barn får de samme mulighetene i skolen.

Innenfor prosjektet har vi kartlagt det norske markedet for læringsplattformer for å prioritere de som brukes mest. Vi har kontinuerlig kontakt med leverandører og skoler og akkurat nå utvikler vi en testmetodikk som er egnet for bruk av plattformene. I neste fase vil vi gjennomgå og teste hvor godt plattformene oppfyller kravene for universell utforming og dokumentere resultatene.

Prosjektet vil resultere i en omfattende rapport som presenterer hvor godt de forskjellige plattformene oppfyller kravene til universell utforming på et overordnet nivå. Rapporten vil bli publisert på Funkas nettsted og presentert på konferanser og seminarer. I tillegg får hver læringsplattform som vi har testet en detaljert sjekkliste over mangler, som gir muligheter til å øke universell utforming i systemene.


Finansiering: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Periode: 2020
Budsjett: 400 000 kroner

Prosjektrapportering

  • Prosjektresultat

    Nå er prosjektet avsluttet. Til tross for pandemien, har vi klart å gjennomføre et spennende prosjekt som gir et godt bilde av hvor universelt utformet noen av de mest brukte læringsplattformene i Norge er. Sluttrapporten kan lastes ned her på Funkas nettsted.

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)