Funka vurderte digitale læringsplattformer

Funka har vurdert tre av de mest brukte digitale læringsplattformene i norsk utdanning, nemlig It´s learning, Fronter og PedIT. Resultatene er nedslående, med store grupper som får så vesentlige problemer at de mest sannsynlig gir opp å bruke funksjonaliteten.

Granskingen av læringsplattformene ble gjort i samarbeid med Blindeforbundet, med prosjektmidler fra Utdanningsdirektoratet. Oppdraget var å vurdere om læringsplattformene diskriminerer elever i undervisningssituasjonen grunnet manglende universell utforming.

Vurderingen ble gjort gjennom ekspertgransking, brukerintervju og brukertester. Vi sjekket også med skjermleser for alvorlig svaksynte brukere, og enkelte brukere satt også med hjelpemiddel. Utvalget av brukere dekket både barn og foreldre.

Vesentlige problemer

Alle tre plattformene har et stort spekter av problemer, og vi fant både tekniske feil og pedagogiske problemer.

Det tekniske er særlig viktig for brukere som benytter hjelpemiddel, men også viktig for blant annet brukere som navigerer med tastatur. Her så vi at enkelte funksjoner var helt umulig å benytte for de som ikke kan benytte mus.

Pedagogikk handler i denne sammenhengen om brukeropplevelse, og mange aspekt i denne kategorien er relevant for alle brukere. Det handler blant annet om oversiktlighet, navigasjon, logikk og konsekvent utseende. Selv om det sjelden er absolutte sperrer ved pedagogiske problemer, vil det i mange tilfeller oppleves som en sperre av brukerne. Særlig når mengden problem blir veldig stor, som vi ser i flere tilfeller av i undersøkelsen.

Universell utforming vs individuell tilrettelegging

Konsekvensen av manglene innenfor universell utforming, er et økt behov for individuell tilrettelegging. Når eleven ikke har mulighet til å levere oppgavene gjennom den tiltenkte kanalen, brukes det tid og ressurser på å finne en alternativ kanal. Dette gjøres ofte elev for elev, og er vesentlig mer kostnadsdrivende enn å gjøre det digitale grensesnittet universelt utformet.

Relaterte oppdrag

Funka har gjort lignende undersøkelser i Sverige, med tilsvarende dårlig resultat. Totalt har vi i løpet av de siste årene vurdert 12 ulike digitale læringsplattformer, og alle disse har vært langt unna å oppfylle kravene i WCAG 2.0.

Som følge av mangelen på universell utforming i kommersielle digitale læringsplattformen, har Funka på oppdrag fra Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) i Sverige, tilsvarende Statped, utviklet en læringsplattform som tilfredsstiller kravene.

I oktober 2014 fikk vi også forskningsmidler i Sverige til å se på hvordan universelt utformede grensesnitt kan benyttes som del av læringsmiljøet i grunnskolen gjennom prosjektet Digital skole for alle.

 

Finansiering: Utdanningsdirektoratet
Konsortium: Blindeforbundet, Funka.
Periode: 2011

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)