Inkluderende utdanning - en potensiell bro over det digitale gapet

Funka er en del av et nytt ambisiøst EU-finansiert forskningsprosjekt. Prosjektet skal styrke de digitale ferdighetene blant mennesker med funksjonsnedsettelser og eldre, med fokus på universell utforming. Prosjektet som heter ENTELIS+ ledes av den europeiske bransjeorganisasjonen for leverandører av tjenester til personer med funksjonsnedsettelser, EASPD.

Med samarbeidspartnere fra alle EUs hjørner, tjenesteleverandører, universiteter og ulike nettverk, samt Funka som ledende eksperter innen universell utforming, har prosjektet et stort innvirkningspotensial.

ENTELIS+ kommer til å bane vei for en utdanningssektor som er mer inkluderende og mer tilgjengelig for alle. Vi vil arbeide tett på lokale beslutningstakere for å redusere det digitale gapet i utdanningssektoren, sier Magdalena Verseckas, prosjektleder ved EASPD.

Prosjektet kommer blant annet til å produsere retningslinjer og utdanningsmanualer. Nettverkene som deltar bidrar til at universell utforming og ulike hjelpemidler kommer inn i utdanningen på ulike nivåer.

ENTELIS+ kommer til å:

  • Øke bevisstheten om hvor viktig universell utforming er for å oppnå et inkluderende læringsmiljø,
  • Utvikle digital kompetanse hos personer med funksjonsnedsettelser og eldre, som igjen fører til bedre forutsettinger for å delta i samfunnsdebatten,
  • Bygge kunnskap hos viktige aktører med ansvar for å utforme og utvikle digitale tjenester (offentlig sektor og tjenesteleverandører).
Ved å utdanne tjenesteleverandører innen IT og digital tilgjengelighet, kan vi nå et bredt publikum over hele Europa, sier Susanna Laurin, Forsknings- og Innovasjonssjef hos Funka.

Universell utforming er en forutsetning for å oppnå inkludering, jobbmuligheter og et aktivt medborgerskap. Et av prosjektets overordnede mål er å få universell utforming til å bli en fellesverdi for Europa. Så gjennom strategisk offentlig-privat partnerskap, og innovative metoder, håper vi å kunne skape endringer på systemnivå.


Finansiering: Erasmus+
Periode: Januar 2020 - Januar 2023
Konsortium: European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (prosjektleder, med hovedkontor i Brussel), Associazione Italiana per Lassistenza agli spastici provincia de Bologna (Italia), Universitetet i Linz (Østerrike), Europauniversitetet på Kypros (Kypros), Verein zur Förderung Assistierender Technologie in Europe (Østerrike), Atempo Betriebsgesellschaft MBH (Østerrike), SJOG Community Services Limited (Irland), Ergastiri Eidikis Agogis Margarita (Hellas), Arbeitsgemenschaft Europäischer Grenzregionen (Tyskland) og Funka.
Budsjett: 468 256 EURO