Inkludering gjennom kurs

Sammen med den slovakiske organisasjonen for synshemmede og eksperter på universell utforming fra ett av de største universitetene i den tsjekkiske republikk, skal Funka kurse både offentlige tjenestemenn og synshemmede i universell utforming.

I Slovakia er bevisstheten om behovene til synshemmede generelt lav blant ansatte i offentlig sektor. Synshemmede selv må også bli flinkere til å kommunisere sine behov. Begge disse konklusjonene ble fattet av den slovakiske organisasjonen for synshemmede, UNSS, under et prosjekt som de gjennomførte mellom 2017 og 2019. Prosjektet ble gjennomført på nasjonalt grunnlag og senere ble ideen om å samarbeide internasjonalt for å endre situasjonen født.

Vi trenger å designe konkrete verktøy som påvirker flere målgrupper, sier den slovakiske styreformannen for UNSS, Branslav Mamojka. Offentlige tjenestemenn og beslutningstagere trenger mer kunnskap om synshemmedes behov og synshemmede som gruppe må bli flinkere til å uttrykke dem. Gjennom internasjonalt samarbeid kan vi formulere inkluderende løsninger.

I prosjektet kommer vi til å utvikle veiledninger og kurse ansatte i offentlig sektor og synshemmede i universell utforming. Kursene inkluderer IT, kommunikasjon og imøtekommelse samt bygg og uteområder. Funkas del av prosjektet har fokus på bygg og uteområder. Vi kommer for eksempel til å kurse byggetekniske rådgivere og arkitekter hos lokale myndigheter i Slovakia.

Det er alltid ekstra gøy å jobbe med brukerorganisasjoner i land som vi tidligere ikke har jobbet som mye i, sier Susanna Laurin, Forsknings- og innovasjonssjef hos Funka. I tillegg vil materialet vi produserer være fritt tilgjengelig for andre organisasjoner, så forhåpentligvis når vi ut til et stort publikum.

Prosjektet starter høsten 2019 og varer til 2022. UNSS håper at prosjektet både skal føre til øk bevissthet på bred front og på sikt også styrke egen organisasjon.

 

Finansiering: ERASMUS+
Konsortium: Slovak Blind and Partially Sighted Union (Prosjektleder), Masaryk University og Funka
Periode: September 2019 - Februar 2022
Budsjett: 206 719 EURO

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)