Innlevelse gir innsikt – Funka i nytt spennende prosjekt

Det er kunnskapsmangel i samfunnet, ikke minst ute i arbeidslivet, om hvordan vi kan gjøre det lettere for mennesker med sosiale, kommunikative og psykiske funksjonsnedsettelser. Dette ønsker vi å endre på. Prosjektideen er inspirert av BBC-prosjektet CAPE, som vi også samarbeider med.

Stadig flere diagnostiseres med psykiske lidelser og nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser, men man vet fortsatt for lite om den enkeltes behov. Sammen med Certec ved Lunds Tekniske Høgskole i Sverige, skal Funka arbeide for å øke sosial inkludering ved å utvikle nye verktøy som skal gjøre det enklere å forstå og håndtere skjulte funksjonsnedsettelser.

Selve prosjektet har fokus på arbeidslivet, men både utdanningene, og det øvrige materialet som vi tar fram i prosjektet, vil kunne bli brukt i mange forskjellige sammenhenger, sier Sara Kjellstrand, forskningskoordinator hos Funka og en av de som har skissert fram prosjektet.

Vi på Funka har i mange år hatt stor suksess med våre innlevelsesøvelser. Flere av våre kunder fortsetter å kjøpe inn øvelsene til alle nyansatte og/eller alle entreprenører som vinner anbud. Det finnes selvfølgelig ingen simuleringer som nøyaktig viser hvordan et individ opplever sine egne evner, men vi har i løpet av årene fått så mye positiv tilbakemelding på våre kurs med praktiske øvelser at vi er sikre på at metoden både vekker interesse og skaper kunnskap om menneskets ulike forutsettinger.

Dette føles som et svært viktig prosjekt, sier Linus Ersson, ekspert på universell utforming og brukeropplevelse hos Funka, som leder prosjektet på vegne av Funka. Det finnes så mye ressurser blant disse individene som ikke blir utnyttet fordi vi ikke vet hvordan vi med relativt enkle grep kan tilpasse arbeidsplassene.

 

Ved å arbeide tett med mennesker med skjulte funksjonsnedsettelser og jobbe utfra deres perspektiv, kommer vi til å skape virtuelle opplevelser med hjelp av 360°-filmteknologi. Filmene blir en del av et opplæringsmateriale som utvikles for ulike roller. Innenfor rammen av prosjektet tar vi også fram en metode for å kunne ta i bruk filmene i yrkesrettet rehabilitering og individtilpasset arbeidsstøtte, såkalt Supported employment.

Hensikten med å bruke 360°-filmer og Virtual Reality-briller er at personene som har sett filmene skal huske situasjonene som om de selv var med i den - og ikke bare tilskuer. Den økte følelsen av tilstedeværelse vil forhåpentligvis påvirke holdninger og adferd, sier Håkan Eftring, prosjektleder og forsker ved Certec ved Lunds Tekniske Høgskole i Sverige.

Certec ved Lunds Tekniske Høgskole i Sverige, som leder prosjektet, vil blant annet evaluere metoder, filmer og opplæringsmateriell slik at vi sikrer at det faktisk fungerer.

I Norge har Funka tidligere drevet et lignende prosjekt finansiert av BufDir, der vi gjennom workshops med brukere med skjulte funksjonsnedsettelser utformet forslag på gode og dårlige eksempler på møter som vi dokumenterte med hjelp av 360 ° filmteknologi.

Innlevelsesøvelser og materiale (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Finansiering:
Utfordringsdrevet innovasjon, VINNOVA
Konsortium: Certec ved Lunds Tekniska Högskola (prosjektleder), DART, Arbetsförmedlingen, Norrtälje kommune og Funka.
Periode: Mai 2019 – April 2021
Budsjett: 1,8 MSEK (steg 2)