Innlevelsesøvelser med hjelp av VR-teknologi

Arbeidsgivere og resten av samfunnet mangler ofte kunnskap om nevropsykiatriske lidelser og andre skjulte funksjonsnedsettelser. Det vil vi endre på gjennom å tilby simuleringer av hvordan personer i disse målgruppene opplever hverdag og arbeidsliv som et ledd i våre kurs.

I de seneste årene har antall personer med nevropsykiatriske diagnoser skutt i været, såvel i Norge som globalt. De har ofte vanskeligheter med sosial interaksjon, språk og kommunikasjon samt begrensede og gjentatte adferdsmønstre. Mange med nevropsykiatriske lidelser opplever at det fortsatt er stor uvitenhet om hva disse vanskene betyr i praksis. I arbeidslivet slår kunnskapsbristen uforholdsmessig hardt ut. Selv relativt milde nevropsykiatriske lidelser kan bli til store hindre om en arbeidsgiver mangler innsikt om dem.

Dette er det mest spennende prosjektet jeg kan tenke meg, sier Lena Drevsjø, Ekspert på universell utforming hos Funka som leder prosjektet. Det kombinerer et viktig behov med brukerinvolvering og smart teknikk – Det er kjempekult!

Funka har lang erfaring av hvor effektivt det er med innlevelsesøvelser for å få mennesker til å få økt forståelse for hvilke utfordringer personer med funksjonsnedsettelser har i sin hverdag. Nå har vi fått finansiering av BufDir for å produsere innlevelsesøvelser om nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser med hjelp av VR-teknologi. I nært samarbeid med brukerorganisasjoner og individuelle brukere kommer vi til å utvikle VR-opplevelser og opplæringsmateriale for å øke kunnskapen om, og forståelsen for, hvilke vansker personer med nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser opplever i arbeidslivet. Resultatene skal inneholde støtte til arbeidsgivere, slik at disse kan arbeide proaktivt med inkludering og universell utforming.

 

Finansiering: BufDir
Periode: April-desember 2018
Budsjett: 405 000 NOK

Prosjekter som fikk tilskudd til universell utforming fra BufDir i 2018, åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)