Innovative og universelt utformede bofellesskap

Den nye generasjonens bofellesskap, er et prosjekt som Funka kommer til å lede sammen med Gisselberg Arkitekter og med finansiering fra Boverket. Målet er å skape et universelt utformet, attraktivt og økonomisk botilbud for unge. 

Sammen med Gisselberg Arkitekter vil vi undersøke forutsettingene for en ny type bofelleskap, forteller Funkas ekspert på universell utforming i bygg og uteområder Tommy Hagström og én av initiativtagerne til prosjektet. Vi kommer til å gjennomføre en rekke workshops med studenter og ungdommer, med og uten funksjonsnedsettinger, og ta rede på deres drømmer og begrensinger for hvordan boligene kan utformes. 

Vi ønsker å oppnå forandring

Det fleste unge trives å bo som en familie; i fellesskap, der man møtes og omgås spontant, uten krav. Tradisjonelle studentkorridorer med minileligheter, med eget bad og kjøkken, gir ingen naturlig mulighet for leieboerne å møtes og omgås. Resultatet er at mange studenter føler seg ensomme. 

Et bofellesskap burde altså være et godt og økonomisk alternativ for brukergruppen ungdom. Man først må dog problemer som i dag forbindes med denne type boforhold løses. I tillegg kommer mangel på universell utforming, dårlig lydisolering og uklare grenser for hvilke funksjoner som er privat og hvilke som er felles.

Vi vil skape et hjem for ungdommene der leieboerne stimuleres til spontane sosiale møter, uten å fjerne deres private behov. Idéen med prosjektet er derfor å finne en balanse der det private møter det halvprivate og fellesskapet.

Vi kommer til å gjennomføre tester og øvelser med ungdommene der vi ser på mange ulike aspekter, fortsetter Tommy Hagström. Ved å finne behov, forventet standard og kostnader kan vi få et underlag som viser hvordan markedet selv ser på boformen. 

Prosjektet starter høsten 2014 og forventes å vare ett år.

I en satsing for å fremme boliger tilpasset unge, deler Boverket ut totalt 20 millioner svenske kroner, ved fire ulike beslutningstilfeller. Funka og Gisselberg Arkitekter tildeles 600 000 kroner for sitt samarbeidsprosjekt.

Ni svenske prosjekt mottar bidrag forå lage innovative boliger for unge, svensk tekst, åpnes i nytt vindu

Nettstedet til Gisselberg Arkitekter, svensk tekst, åpnes i nytt vindu

 

Finansiering: Boverket
Konsortium: Gisselberg Arkitekter AB og Funka
Periode: 2014/2015

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)