Kognitive krav til universell utforming av digitale grensesnitt

Internasjonale standarder for universell utforming av IT fokuserer på tekniske aspekter, som hovedsakelig gjør det enklere for brukere med hjelpemidler. Men for mange brukere er det grensesnittets utforming, logikk og forståelighet som skaper problemer. Derfor ønsker vi å ta fram testbare kognitive krav til universell utforming.

I samarbeid med Stockholms Universitet, Swedish Standards Institute og Specialpedagogiska Skolmyndigheten (tilsvarende Statped i Norge), har vi fått finansiering fra Vinnova i Sverige til å arbeide med nye krav. Målet er å utforme krav som kan inkorporeres i internasjonale standarder og lovgivning.

IT gjennomsyrer i dag det meste i samfunnet. Vi forventes å håndtere stadig mer online, og tjenestene blir mer og mer komplekse. Mange brukere opplever problemer med å håndtere digitaliseringen. EU-lovgivningen stiller krav til e-tilgjengelighet, men standardene som lovene bygger på gir ikke nok støtte til kognitiv universell utforming. Samtidig øker antall personer med kognitiv funksjonsnedsettelse.

Vi kan ikke bare lene oss tilbake å se på når store grupper utestenges fra digitaliseringen, spesielt ikke når kravene på universell utforming faktisk er skjerpet på det tekniske området, sier Funkas daglige leder Susanna Laurin, som har lang erfaring fra standardiseringsarbeid. Dette føles som noe av det viktigste vi gjør akkurat nå. Om vi lykkes kan vi bidra til å forandre samfunnet i en inkluderende retning for veldig store grupper.

Kognitive krav til universell utforming trengs på mange områder, men i dette prosjektet har vi valgt å fokusere på skolen. Ettersom stadig mer av undervisningen skjer med hjelp av digitale læremidler er behovet av standardiserte kriterier på området svært stort. Resultatet av bedre minimumskrav til kognisjon skulle gjøre det mulig å effektivisere undervisning ytterligere og sørge for at flere elever når kunnskapsmålene sine, samt redusere kostnader knyttet til spesialinnsatser. Men også innen andre sektorer i samfunnet er behovene store.

Prosjektet har fått midler i den første initieringsfasen der vi skal kartlegge behov, ta fram konsept for utvikling av kriteriene, gjennomføre en omverdensanalyse og planlegge selve gjennomføringsdelen.


Finansiering: VINNOVA, Sverige
Konsortium: Funka (prosjektleder), Institusjonen for data- og systemvitenskap ved Stockholms universitet, Swedish Standards Institute og Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Periode: April 2018 – Desember 2018.
Budsjett: 450 000 SEK (steg 1)

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)