Brukere som eksperter

Sammen med nøkkelspillere i Sverige, blant annet IAAP Nordic, vil Funka undersøke mulighetene for en folkehøgskoleutdannelse med mål om å bli ekspert på universell utforming.

Målet med prosjektet er å øke universell utforming på offentlig sektors nettsteder gjennom å utdanne flere eksperter på området. Og hvem vil passe bedre for den rollen enn personer som selv opplever brister i universell utforming? I den nye loven finnes krav på at kommuner og myndigheter skal tilby en funksjon for tilbakemeldinger fra besøkere på nettstedet. Riktig brukt kan den tjenesten gi verdifull kunnskap til nettstedseiere, og bidra til at grensesnittet blir bedre for alle.

Etterspørselen av eksperter innen området universell utforming øker stadig, så det burde finnes et arbeidsmarked for mange flere, sier Sara Kjellstrand, prosjektkoordinator hos Funka. Individer med egne erfaringer av mangel på universell utforming har et stort forsprang og en unik kunnskap som vi vil ta vare på i dette prosjektet.

Med utgangspunkt i den kunnskapsbanken som bransjeorganisasjonen IAAP har tatt frem for sertifisering av profesjonelle innen universell utforming skal prosjektet ta frem en folkehøgskoleutdanning. Dessuten er målet å utvikle en funksjon for tilbakemeldinger som baseres på brukernes behov.

Den svenske innovasjonsmyndigheten Vinnova har bevilget en forstudie, som er det første steget innen programmet kalt Utfordringsdrevet innovasjon.


Finansiering: Vinnova
Konsortium: Foreningen Furuboda (projektleder), Stiftelsen Blindas Väl, Länsstyrelsen i Skåne, IAAP Nordic og Funka.
Periode: april – november 2019
Budsjett: 500 000 NOK