Langtidssyke bidrar til å utvikle nye tjenester

Å ta utgangspunkt i sluttbrukerens behov kan innebære forskjellige ting. For øyeblikket er det mange EU-finansierte forsknings-og innovasjonsprosjekter som fokuserer på å involvere brukere tidlig i prosessen gjennom såkalt Co-Creation. Et godt eksempel på dette er prosjektet SoCaTel.

Hensikten med SoCaTel er å sikre at helsetjenestene som offentlige og private tjenesteytere   tilbyr langtidssyke, virkelig er basert på brukerens reelle behov. Dette oppnås ved å la sluttbrukerne jobbe sammen med helsepersonell, forskere og innovatører på en felles plattform. At vi i fellesskap kan finne frem til nye ideer og løsninger på denne måten er en form for samskaping/Co-Creation.

Universell utforming er en forutsetning for at et system som dette skal fungere for alle. I løpet av det toårige prosjektet kommer Funka til å bidra med anbefalinger, krav, opplæring, gransking og testing rundt universell utforming og brukeropplevelse.

Bakgrunn

Ettersom andelen av eldre mennesker øker, vil også flere komme til å ha behov for langtidspleie. Det kan være hjemmetjenesten, personlig assistanse eller langtidsopphold på pleiehjem eller andre institusjoner. For å dra nytte av kunnskap, erfaringer og ønskemål som langtidssyke har, og samtidig gi disse individene mer selvbestemmelse, kommer SoCaTel-prosjektet til å skape en teknisk plattform som kan fange opp nye ideer blant sluttbrukere.

Prosjektets overordnede mål er økt universell utforming, transparens, effektivitet og fleksibilitet i en integrert omsorgsmodell. Resultatene er ventet å tilrettelegge for at eldre mennesker som ønsker å bo hjemme kan gjøre det i et velfungerende miljø. Samarbeid er nøkkelen og prosessen med å utvikle verktøyet er gjort i samarbeid med ulike målgrupper og interessenter gjennom pilottester i Finland, Spania, Ungarn og Irland. I tillegg organiserer prosjektet hackathons og webinarer.

SoCaTel, (engelsk tekst) åpnes i nytt vindu

 

Finansiering: European Commission Horizon 2020
Konsortium: Universitat Rovira i Virgili (Spain) (project lead), Fontys University of Applied Sciences (The Netherlands), University of Tampere (Finland), Gál Ferenc College (Hungary), Trinity College Dublin (Ireland), Blau Advisors Strategic Partners (Spain), Cyprus Research and Innovation Center (Cyprus), Ayuntamiento de Vilanova i la Geltru (Spain), City of Tampere (Finland), Health Service Executive (Ireland), Ozwillo Association (France), Everis (Spain) og Funka.
Periode: Desember 2017 - Desember 2020
Budsjett: 3,8 MEURO