Nå digitaliserer vi revisjonene!

Funkas revisjon av universell utforming har blitt en de facto-standard for hvordan gransking av universell utforming i digitale grensesnitt skal gjennomføres. Nå tar vi produktet ytterligere ett steg videre gjennom å digitalisere håndteringen av vår ekspertise.

Jo mer kjent Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven blir, jo mer øker behovet for granskinger av digitale grensesnitt. Det er også pågående prosesser for å utvide virkeområdet til lovverket på universell utforming av IKT. I dag registrerer vi våre funn fra granskingen i et stort dokument, som både gjøre selve granskingen og gjennomgangen av resultatet omstendig og tidskrevende.

Med støtte fra Vinnova, tilsvarende Innovasjon Norge, starter vi et prosjekt hvor vi skal utvikle en nettbasert plattform der resultatet av granskingen og all relatert informasjon finnes samlet og kan filtreres ut ifra kundenes behov.

Målet er å effektivisere granskings- og tilbakemeldingsprocessen og å gi kundene en bedre grunn for å fortsatte sitt arbeid med universell utforming, sier Andreas Cederbom, Analyseansvarlig hos Funka, som leder projektet.

Effekten for kundene er at det blir lettere og smidigere å benytte seg av ekstern granskingsekspertise, samt at de får mer kunnskap for å kunne arbeide proaktivt for å unngå brudd.

I prosjektet kommer vi til å ta frem konseptet, utvikle, og teste webplattformen. Resultatet blir en demoversjon av tjenesten som valideres sammas med kunder i en første demonstrasjon. Vi kommer til og med til å undersøke forutsettninger for å introdusere tjenesten i Europa.

Finansiering: Vinnova
Periode: april 2017 – november 2018
Budsjett: 2,8 MSEK