Navigasjonshjelp for demente

Prosjektet som nå er avsluttet heter NavMem og ble finansiert av EU innenfor rammene for Active and Assistive Living, AAL. Målet har vært å utvikle et mobilt orienteringshjelpemiddel for at personer med redusert hukommelse kan ta seg rundt på egenhånd. Tanken er at personer med demens og deres nærmeste skal føle seg trygge.

Personer som begynner å føle seg desorientert blir ofte isolert fordi de ikke tørr å gå ut alene. For å redusere denne frykten fokuserte konsortiets parter innen NavMem-prosjektet på å utvikle en prototype på et mobilt orienteringshjelpemiddel, uten at brukeren skulle føle seg overvåket. Man har også tenkt på de pårørende sitt behov for å føle økt trygghet ved å tilby funksjonalitet som sporbarhet og alarmtjeneste. På sikt kan man tenke seg at tjenesten også tas i bruk av profesjonelt helsepersonell.

Funka medvirket i sluttfasen av prosjektet og bidro blant annet med å spre resultat, forretningsutvikling og naturligvis krav på universell utforing i grensesnittet.

Funkas Anna Kivilehto og Franziska Dolak fra prosjektpartneren Siemens ledet en business modelling workshop I Cambridge, England. Under workshopen arbeidet konsortiets parter frem flere tenkbare scenarier for en vellykket markedsintroduksjon for det ferdige produktet.

 

Finansiering: AAL Joint Programme og ulike nasjonale myndigheter, i Sverige Vinnova, en myndighet som jobber mot en bærekraftig vekst innen området innovasjon.
Konsortium: OFFIS Institute for Information Technology, Siemens AG, Navex, STROKE- Riksförbundet, svensk ideell interesseorganisasjon for slagrammede og pårørende, Lunds universitet, Roessingh Research and Development og nå Funka.
Periode: oktober 2012 – september 2015
Budsjett: 2 millioner EURO

NavMem, et prosjektet om navigasjonshjelp for demente (på engelsk), åpnes i nytt vindu