Nødvendige forskjeller og unødvendige problemer

Det EU-finansierte prosjektet, COMPARE, nærmer seg slutten. Prosjektet har sammenlignet hvordan krav til universell utforming blir tolket av forskjellige aktører i bransjen og utviklet en læringsplattform.

Tyske DIAS har ledet det EU-finansierte prosjektet. Sammen med DIAS og franske BrailleNet, har Funka jobbet mot målet om å få konsensus rundt hvordan kravene til universell utforming bedømmes. Vi har hatt en rekke workshops og samlet inn informasjon fra profesjonen.

Det mest konkrete prosjektresultatet er plattformen der du kan se filmer som beskriver vanlige problemer knyttet til universell utforming og hvordan de kan løses, sier Sandra Eriksson, ekspert på universell utforming hos Funka som har deltatt i prosjektet.

Fokus har vært på bruken av Web-komponenter. Plattformen er tilgjengelig på flere språk. Komponentene presenteres i tekst og med et filmklipp som demonstrerer hvordan komponentene fungerer. Flere av komponentene har også blitt testet av brukere med nedsatt funksjonsevne og deres erfaringer er beskrevet på nettstedet.

Det finnes også løsningsforslag, tips om hvordan du kan unngå problemer og beskrivelser av hva som er god praksis når du bruker komponentene. 

At vi eksperter tolker suksesskriteriene i WCAG forskjellig, kom enda tydeligere fram i løpet av prosjektet, sier Sandra Eriksson. Vi håper at prosjektet kan fortsette slik at vi kan jobbe videre med å oppnå økt konsensus.

Men det er også et visst behov for fleksibilitet, ettersom brukernes forutsettinger er forskjellige i ulike land. Flere faktorer påvirker den opplevde tilgjengeligheten, ikke minst tilførselen av hjelpemidler.

Kravene er de samme, men løsningene må noen ganger være litt forskjellige for å kunne fungere i virkeligheten. Derfor må kompetanse knyttet til krav til universell utforming alltid kombineres med kunskap om brukernes situasjon.

Det mest spennende med prosjektet har vært å utveksle erfaringer mellom landene. En ting som vi har bidratt med, er vår lange erfaring med å gjennomføre brukertester, avslutter Sandra Eriksson.

Læringsplattformen, Access & Use (på engelsk), åpnes i nytt vindu