Oversettelser på nett

På eget initiativ og med finansiering fra Internetfonden, et svensk fond som finansierer frittstående prosjekter som fremmer internettutviklingen i Sverige, har Funka gransket hvordan automatiske oversettelser som integreres direkte i grensesnittet fungerer for brukere med ulike forutsetninger. Ved å sammenligne de automatisk oversatte tekstene med tekster oversatt av autoriserte oversettere, og ved å stille kontrollspørsmål rundt innholdet, kom problemene med de automatiske oversettelsene tydelig frem. Forskjellen mellom ulike språkgrupper er spesielt interessant.

Bakgrunnen for granskingen, er at stadig flere nettsteder innen offentlig sektor i Sverige, har begynt å integrere gratis oversettelsesverktøy som Google Translate i grensesnittene sine. Tanken er god - med ett enkelt tastetrykk kan all informasjon på nettstedet vises på flere ulike språk. Men våre brukertester viser at det er store problemer knyttet til de automatiske oversettelsene.

 

Finansiering: Internetfonden
Konsortium: Funka (Prosjekteiere), Det svenske språkrådet
Periode: 2010

Resultat av granskingen

Fokus har vært å granske brukerne oppfatter tjenesten Google Translate når den vises samme grensesnitt som originalnettstedet.

Funka har testet 

  • Hvordan brukeren oppfatter troverdighet og avsendere
  • Hvor forståelig den automatiske oversettelsen blir
  • Forskjellen på språkkvaliteten mellom automatiske og manuelle oversettelser
  • Om det er mulig å øke kvaliteten på den automatiske oversettelsen 

Våre brukertester viser at nesten 30 % av brukerne tror på den maskinoversatte  teksten og de tror at det er nettstedets avsendere som står bak når tjenesten er integrert i grensesnittet. Dette til tross for at tekstkvaliteten i visse tilfeller er lav.

Testen av forståelighet viser en tydelig forskjell mellom en autorisert oversatt tekst og en tekst oversatt med Google Translate. Men forskjellen blir mindre med en bearbeidet svensk tekst, noe som taler for at det kan være mer kostnadseffektivt å bearbeide originaltekster, enn å få tekstene oversatt av en autorisert menneskelig oversetter. 

Testdeltagerne forstod like mye av den forståelige teksten som var oversatt med Google Translate som av originalteksten som var oversatt av en autorisert oversetter. Dette tyder på at selve originalteksten er for vanskelig for at besøkeren skal forstå innholdet. Hvor god selve oversettelensen er spiller en mindre rolle.

Testen av språkkvalitet viste som forventet også på en tydelig forskjell mellom en auktoriset oversatt tekst og en tekst oversatt med Google Translate. 

Testen av språkkvalitet når den svenske teksten først ble oversatt til engelsk av en autorisert oversetter og deretter automatisk oversatt av Google Translate til finsk respektive arabisk, viste ikke til noen markant kvalitetsforbedring.

Funkas anbefalinger 

  1. Funka anbefaler at man ikke integrerer automatiske maskinoversettelsesverktøy på nettsteder. Saken er en helt annen når besøkeren selv velger å bruke oversettelsestjenester ved å ”klippe og lime” inn tekster i et annet grensesnitt. Da er brukeren i høy grad bevisst om det skjer en oversettelse og at det kan oppstå.

  2. Det kan derfor være lurt å lenke til Google Translate på en side ”Om nettstedet” eller lignende. På den måten blir brukeren oppmerksom på muligheten til å gjøre en enkel oversettelse på egenhånd om nødvendig. Det er viktig at lenken åpnes i nytt vindu slik at brukerne forstår at verktøyet ikke er en del av selve nettstedet.

  3. Funka anbefaler at første steg i oversettelsesarbeidet er å forbedre de svenske originaltekstene. Uavhengig av kvaliteten på oversettelsen, så blir en uforståelig svensk tekst aldri forståelig i oversettelsen.

  4. Tidligere granskinger vi har gjort av forståelighet viser at mange ulike målgrupper har stor nytte av enkle og forståelige tekster, ofte i kombinasjon med lyd, bilder og film. Deler av de målgruppene som trenger å få noe oversatt, skulle  forstå en mindre byråkratisk svensk tekst med illustrasjoner og forklaringer. Å forbedre grunntekstene i henhold til vårt konsept for forståelig samfunnsinformasjon er en kostnadseffektivt måte å nå ut til flere på.

  5. Funka anbefaler at man ikke oversetter viktig samfunnsinformasjon via Google Translate. Risikoen for at feil oppstår er alt for stor.

  6. Funka kan ikke anbefale at man går fra en bra engelsk oversettelse og at brukerne deretter oversetter med hjelp av Google Translate til et valgfritt språk.

 

Last ned hele sluttrapporten 

Sluttrapporten om automatiske oversettelser på nett (på svensk),  PDF (1 MB), åpnes i nytt vindu

Presentasjoner for seminaret Automatiske oversettelser:

Funka: Susanna Laurins presentasjon (på svensk) PowerPoint (377kb), åpnes i nytt vindu

Språkrådet: Ola Karlssons presentasjon (på svensk) PowerPoint (408kb), åpnes i nytt vindu

Språkrådet: Rickard Domeijs presentasjon (på svensk), PDF (119kb), åpnes i nytt vindu 

Funka: Sara Brydes presentasjon, (på svensk), PowerPoint (1Mb), åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)