Prosjekt om et inkluderende arbeidsliv

Digitalisering i kombinasjon med hjelpemidler innebærer økte muligheter for personer med nedsatt funksjonsevne til å aktivt delta i arbeidslivet. Men det forutsetter at de IT-systemene som benyttes på arbeidsplassen er universelt utformet, noe som langt ifra alltid er tilfellet.

Det finnes flere studier som peker på problemer med det digitale arbeidsmiljøet fra et universelt utformingsperspektiv. Ikke minst den kartleggingen av digitale hindringer på arbeidsmarkedet som Funka gjorde på oppdrag av myndigheten BufDir i fjor. Til tross for den norske regjeringens mål om å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid gjenstår problemene.

Det er så typisk at samfunnet kartlegger vanskeligheter, sier Lena Drevsjø, ekspert på universell utforming på Funkas Oslokontor. Det kjennes betydelig mer konstruktivt å se på det som fungerer bra og forsøke å lære av det.

I dette prosjektet kommer vi derfor til å sikte på å få frem en praktisk metode for å hjelpe til med å løse de digitale problemer som gjør det krevende eller umulig for personer med nedsatt funksjonsevne å komme inn på arbeidsmarkedet. En del kommer til å løses raskt, mens andre problemer vil komme til å ta lenger tid. Men vi må begynne nå.

 

Finansiering: BufDir UNIKT
Periode: april 2017 – juni 2018
Budsjett: 350 000 NOK

Prosjektrapportering

  • Å overvinne digitale barrierer i arbeidslivet

    Digitale barrierer i arbeidsmiljøet gjør det ofte vanskelig for personer med nedsatt funksjonsevne å delta aktivt i det moderne arbeidslivet. Med finansiering fra BufDir har vi gjennomført et prosjekt der vi peker på løsninger for universell utforming i ulike økonomisystemer.