Å overvinne digitale barrierer i arbeidslivet

Digitale barrierer i arbeidsmiljøet hindrer ofte personer med nedsatt funksjonsevne i å kunne delta aktivt i det moderne arbeidslivet. Funka har med finansiering fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, BufDir, undersøkt hvordan ulike økonomisystemer fungerer for personer med nedsatt funksjonsevne.

Digitalisering kombinert med hjelpemidler innebærer økte muligheter for personer med nedsatt funksjonsevne å aktivt kunne i arbeidslivet. Men det forutsetter at IT-systemene som brukes på arbeidsplassen er universelt utformede. Prosjektet ”Løsninger for å overvinne digitale barrierer for økt sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne” ble nylig avsluttet. Målsettingen var å ta frem en praktisk metode for å hjelpe til å løse de digitale problemene som gjør det vanskelig eller umulig for personer med nedsatt funksjonsevne å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

I prosjektet har vi fokusert på å finne løsninger for å kunne overvinne digitale barrierer gjennom å undersøke hvilke begrensninger knyttet til universell utforming som finnes hos de mest brukte økonomisystemene. Hvor avgjørende disse barrierene er, og for hvilke brukere, har også blitt kartlagt. Deretter har det blitt tatt frem flere løsningsforslag.

I granskningen testet vi de mest brukte funksjonene i økonomisystemene, som for eksempel å legge inn en faktura eller å registrere et innkjøp. Vi fant likeartete utfordringer i de fleste systemene og noen gjengangere som for eksempel feilkoding, kontrastproblemer og at en del objekter ikke gikk å nå via tastaturnavigering. Disse problemene rammer spesielt personer med motoriske funksjonsnedsettelser eller synshemmede.

Innenfor prosjektets rammer har vi utviklet en veiledning til arbeidsgivere med både løsninger og snarveier som enkelt kan tas i bruk på arbeidsplassen. Hensikten er at økonomisystemene kan forvaltes av alle og at arbeidsgivere kan gi bedre støtte til sine ansatte om nødvendig. Leverandørene av økonomisystemene har også mottatt individuelle rapporter med konkrete forbedringsmuligheter.

Tusen hjertelig takk for en god og detaljert rapport! Her har dere virkelig lagt ned et godt stykke arbeid. Den er nå overlevert til vår UX designer for å se på hvilke tiltak vi kan gjøre både på kort og lang sikt. Så håper jeg vi i fremtiden vil komme enda bedre ut i en potensiell analyse, sier Emelie Caspara Røed Kjønnerud, Produktsjef hos Visma Mamut AS.

Resultatene fra granskingene viser at systemene ikke er utviklet med tanke på at alle skal kunne bruke de, uansett evner og forutsettinger. Selv om leverandørene tilbyr en viss hjelp i form av hurtigkommandoer, instruksjonsfilmer, kundesupport og lignende, finnes det mangler i selve systemene. Vi håper at rapporten fører til at leverandørene har universell utforming i tankene allerede fra starten av i utviklingsprosessen.

I en tidligere kartlegging som Funka gjorde for BufDir gransket vi hvilke digitale barrierer som finnes på arbeidsmarkedet, der nettopp økonomisystemer var en vanlig forekommende hindring. Resultatet fra det oppdraget ledet til dette prosjektet, som nå er avsluttet. Etter prosjektets slutt ble vi invitert til å presentere resultatene for et interessert publikum på det gjentakende møtet UnIKT Forum, organisert av BufDir i Oslo.

Prosjektet ”Løsninger for å overvinne digitale barrierer for økt sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne” 

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)