Retningslinjer for mobile grensesnitt

Funka har i et prosjekt finansiert av Internetfonden, et svensk fond som finansierer frittstående prosjekter som fremmer internettutviklingen i Sverige, utviklet åpne retningslinjer for hvordan man lager universelt utformede mobile grensesnitt.

De internasjonale retningslinjene for tilgjengelig webinnhold, WCAG 2.0, mangler utviklingsprinsipper for mobile grensesnitt. I og med at fler og fler, uansett evner, spesielle behov og hjelpemiddel surfer med mobilen, øker behovet for universell utforming av mobile grensesnitt.

Selve telefonen har i dag god støtte for universell utforming, men det mangler kompetanse, dokumentasjon og praksis når det gjelder universell utforming av teknikk og pedagogikk. Universell utforming av teknikk hjelper hovedsakelig personer som surfer med hjelpemiddel, mens universell utforming av pedagogikk hjelper alle. Sistnevnte er spesielt relevant for eldre, teknisk uerfarne og personer med for eksempel kognitive, syn og motoriske funksjonsnedsettelser.

Under prosjektet har Funka kartlagt, testet og analysert eksisterende grensesnitt, skissert frem forbedringer og testet disse mot brukere med ulike funksjonsnedsettinger. Arbeidet har resultert i retningslinjer som fritt kan brukes av alle.

Retningslinjene finnes på norsk, svensk, engelsk og fransk.

Retningslinjer for hvordan å lage universelt utformede mobile grensesnitt, PDF-fil (311kb), åpnes i nytt vindu

Riktlinjer för utvecklingen av tillgängliga mobilgränssnitt, pdf-fil (323kb), öppnas i nytt fönster

Guidelines for the development of accessible mobile interfaces, PDF (270 kb), opens a new window

Règles pour le développement d’interfaces mobiles accessibles, PDF (475 kb),  ouvre une nouvelle fenêtre

Pautas para el desarrollo de interfaces móviles accesibles, PDF (350 kb), abre en una ventana nueva

Retningslinjer for navigasjon i mobile grensesnitt