Retningslinjer for navigasjon i mobile grensesnitt

I samarbeid med rundt 20 kunder har Funka gjennomført en undersøkelse av navigasjonskonsept i mobile grensesnitt. Etter å ha analysert og testet nåværende konsept, utarbeidet vi prototyper som vi senere brukertestet. Ut fra testene har vi tatt frem en pakke bestående av anbefalinger og retningslinjer for navigasjon i mobile grensesnitt. Retningslinjene kan brukes fritt av alle, mens det resterende materialet må kjøpes.

Prosjektet om hvordan å forbedre navigasjon i mobile grensesnitt ble gjennomført i flere etapper over cirka en halvårsperiode. Prosjektet ble finansiert via ett samarbeid med omlag 20 av Funkas kunder, som også bidro med ulike innfallsvinkler og spørsmålsstillinger. Under prosjektet kartla og testet vi eksisterende navigasjonskonsept for å se hva som fungerte bra og mindre bra. Deretter produserte vi og testet prototyper for nye konsepter. Til slutt tok vi frem anbefalinger for navigasjon i mobile grensesnitt som fungerer bra for alle brukere, uansett evner. 

Sammendrag av resultatet

Ut fra kartleggingen kan vi konstatere at det finnes mange ulike konsept å velge mellom. Det virker heller ikke som om det finnes et ”perfekt” navigasjonskonsept; hvert konsept har sine for- og bakdeler. Valg av konsept avhenger også av grensesnittet og mengde innhold. Mange konsepter fungerer til tider bra, og av og til ikke. Det er derfor usikkert om alle problemene lar seg løse med kun ett eneste navigasjonskonsept.

Alt prosjekt- og testresultat, metodikk og anbefalinger kan kjøpes separat. Retningslinjene som er en del av resultatet kan du laste ned gratis.

Bakgrunn for prosjektet

Når stadig flere benytter berøringsskjerm og tradisjonelle mobile enheter, øker kravene på de som bestiller og leverer mobile grensesnitt. Ikke minst fordi WCAG mangler utviklingsprinsipper for mobile grensesnitt. Alle brukere har behov for enkel og forståelig navigering på små skjermer. Ingen standarder er så langt utviklet, resultatet er nettsteder med svært ulik funksjonalitet.

Over halvparten av brukerne opplever navigasjon i mobile grensesnitt som vanskelig. Det er flere grunner til dette. Først og fremst fordi skjermen på en mobil enhet er liten, og derfor mer uoversiktlig enn en større skjerm. Navigasjonen foregår også ofte med berøringsskjermer. Det betyr at for eksempel klikkeflater må være store nok slik at man treffer ikonet/lenken.

Funkas retningslinjer for navigasjon i mobile grensesnitt, PDF (336 kb), åpnes i nytt vindu

Prosjektet bygger på våre retningslinjer for universelt utformede mobile grensesnitt

Retningslinjene våre for universelt utformede mobile grensesnitt fikk et stort internasjonalt gjennomslag etter at de ble lansert i 2012. Prosjektet ble finansiert av Internetfonden.SE, et svensk fond som finansierer frittstående prosjekter som fremmer internettutviklingen i Sverige. De er oversatt til fem språk og kan lastes ned fra vårt nettsted.

 

Finansiering: 20 av Funkas kunder har deltatt og finansiert prosjektet 
Periode: Okt. 2013 – Feb. 2014

Retningslinjer for mobile grensesnitt

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)