Slå hull på mytene!

”Slå hull på mytene!” er et prosjekt som skal vise frem kreative løsninger for å oppnå et samfunn for alle. Universell utforming bygger på lover og regler, som er bra. Men kravene gjør ofte ansvarspersoner redde for å gjøre feil. Det er enklere å gjøre ”slik vi alltid har gjort” enn å teste nye løsninger og idéer. Men da kommer vi jo ikke fremover! Dette vil Funka endre på ved å vise til gode eksempler som fungerer for alle.

Både hos enkeltindivider og i samfunnet generelt eksisterer det fordommer og forutinntatte meninger om ting som ”bare er slik”, enten på den ene eller andre måten, med henhold til personer med nedsatt funksjonsevne. Mange ganger forutsetter man at visse ting er umulige, eller at det foreligger en interessekonflikt. At det som er bra for en målgruppe, skulle være dårlig for en annen.

Å få slått hull på noen av de vanligste mytene rundt universell utforming, med tanke på personer med nedsatt funksjonsevne, er noe jeg har hatt som målsetting å gjennomføre, sier Tommy Hagström, ekspert på universell utforming av fysisk miljø hos Funka. Disse mytene står i veien for å oppnå universell utforming, og brukes for å slippe å ta tak i det viktige problemet.

En annen vanlig myte er at hvis man bygger noe universelt utformet, så blir det automatisk dyrt, stygt, ødelagt eller dårligere for andre grupper. Dette gjelder både universell utforming i den fysiske virkeligheten og på nett. Et tydelig eksempel på dette er ”konflikten” som tilsynelatende eksisterer mellom krav på universell utforming og de historiske verdiene som skal bevares i fredede bygg.

Dette ønsker vi å endre

Funka er regelmessig involvert i prosjekt der ulike aktører finner nye måter å løse problemer på. Det er ingen grunn til å finne opp hjulet på nytt. Derfor ønsker vi å spre kunnskap om de fiffige løsningene som noen allerede har klekt ut. Vi kommer til å samle inn gode løsninger og publisere disse på et nettsted. Eksemplene skal være med på å inspirere flere til å gjøre mer for personer med nedsatt funksjonsevne.

Tips oss gjerne hvis du har noen gode eksempler på nytenkning innen området universell utforming!

 

Finansiering: Jimmy Dahlstens fond
Periode: April – Oktober 2015
Budsjett: 250 000 SEK

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)