Smartbyer, tjenestedesign og universell utforming

Smartbyer ”Smart Cities” kan ha fokus på alt fra selvkjørende biler til avling på takene, og de forventes å ha både samfunnsøkonomiske og helsemessige fordeler. Men for å være smart, må byene også være universelt utformede. Derfor driver vi for øyeblikket et prosjekt rundt universell utforming av Smart Cities i Norge.

Konseptet Smart Cities har blitt kritisert for å være et noe uklart begrep som kan bety så mangt. Men tanken er at tekniske løsninger skal gjøre hverdagen enklere og bedre for alle innbyggere.

Selvfølgelig er det viktig at Smartbyer er inkluderende. Men dessverre viser studier fra FN-initiativet, G3ict, at halvparten av smartbyene er utformet uten å ta hensyn til universell utforming.

Å ha med brukere gjennom hele utviklingsprosessen gjør at ulike perspektiver ivaretas, sier Maria Ström, ekspert på universell utforming og brukeropplevelse hos Funka, som arbeider med prosjektet. Det vil bli spennende å arbeide spesifikt med tjenestedesign i Smartbyer.

Smartbyer blir selvfølgelig nøye planlagt og universell utforming må inkluderes allerede fra starten av. I prosjektet kommer vi til å samarbeide tett med kommuner som ønsker å lære mer om universell utforming samt å teste ut en metodikk som tar utgangspunkt i enkeltindividets ulike behov og forutsettinger. Stadig flere har med "kundereisen" når de designer tjenester, men fortsatt er det alt for mange som ikke bruker personas eller testpersoner med funksjonsnedsettelser.  

Prosjektet har som målsetting å:  

  • spre kunnskap om universell utforming av Smartbyer
  • øke kommunenes brukerfokus og brukerdeltagelse i planleggings- og designfasen
  • teste ut vår metodikk i virkelige situasjoner
  • spre bevissthet om verktøyene som er blitt utviklet innen Smart Cities for all

Vil du være med? I løpet av prosjektet inviterer vi inn kommuner og andre interessenter til workshops i Oslo. Det er bare å ta kontakt om du lurer på noe!


Finansiering: BufDir
Periode: April – Desember 2019
Budsjett: 330 000 NOK

Rapport - Hvordan sikre universell utforming i smarte byer, pdf 227 kb, åpnes i nytt vindu

Smart Cities for All (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Kontakt