Tilgjengelig språkopplæring for nyankomne

Som nyankommen er det viktig å lære seg språket for å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Har man dessuten en funksjonshemning blir innlæringsmetoden enda viktigere.

Lingio har vunnet Post- och Telestyrelsens, som tilsvarer Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, innovasjonskonkurranse med en språkopplæringsapp som fokuserer på yrkesterminologi. Funka bidrar med støtte under prosjektet og kvalitetssikrer at appen oppfyller krav på universell utforming gjennom rådgivning og brukertester.

Innvandrere med funksjonshemning sliter med å komme seg ut i arbeid. Derfor kommer Lingio - med hjelp av Funka – til å teste og utvikle eksisterende språkverktøy og yrkesfaglige kurs for å gjøre disse universelt utformede for nettopp denne målgruppen.

Vi vil spesielt ta høyde for innvandrerkvinner som i større grad enn mennene står utenfor arbeidsmarkedet, sier Yashar Moradbakhti, grunnlegger og daglig leder hos Lingio.

Prosjektet er basert på et tidligere samarbeid med Arbetsförmedlingen, som tilsvarer NAV i Norge, der Lingio validerte søkernes språkkunnskaper. I prosjektet kommer vi til å samarbeide med flere bransjer. Appen støtter store flyktningsspråk som arabisk, farsi, dari, somalisk og tigrinja.

Dette oppdraget passer godt inn i vår virksomhet akkurat nå, sier Sara Kjellstrand, Prosjektkoordinator hos Funka. Vi har flere pågående skoleprosjekt og dessuten ekstra mye satsing på nyankomne knyttet til universell utforming.

Lingio-teamet ble grunnlagt av tidligere kollegaer fra Spotify, EA Games, Skype og MTG, kjente svenske selskap som har lykkes i det digitale feltet.

Man har samarbeidet med et lærerteam bestående av lærere innen faget svensk for innvandrere, med fokus på yrkesfaglig svensk.

Lingios nettsted (på svensk), åpnes i nyt vindu

Post- och telestyrelsens innovasjonskonkurranse (på svensk), åpnes i nytt vindu


Finansiering:
 Post- och Telestyrelsen
Konsortium: Lingio og Funka
Periode: Januar 2018- april 2019
Budsjett: 2 MSEK

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)