Universell utforming - en selvfølgelig del av IT-utdanningen

Funka samarbeider med europeiske universiteter og bransjeorganisasjonen IAAP i et nytt, spennende EU-finansiert prosjekt. Hensikten er å lage pilotkurs i universell utforming på nett som kan tilpasses utdanninger innen for eksempel IT, design og kommunikasjon.

Rundt om i EU er etterspørselen etter kompetanse innen webtilgjengelighet økende for alle som på noen måte arbeider med digitale grensesnitt, være seg utviklere, redaktører, designere eller innkjøpere. Nåværende og fremtidig europeisk lovgivning, som EUs wewbdirektiv og den europeiske tilgjengelighetsloven, gjør at flere som arbeider med web blir nødt til å håndtere spørsmål knyttet til universell utforming på nett, selv om de ikke har dette som hovedfokus i sitt arbeid.

Siden dette er en ny utvikling, er det få høgskole- og universitetsutdanninger som har webtilgjengelighet i undervisningsplanen. I et nytt prosjekt finansiert av Erasmus +, samarbeider Mittuniversitetet, Mediahögskolan i Stuttgart, Genuas universitet, Funka og IAAP om å få faget til å bli en naturlig del av undervisningen.

Mange universiteter er interessert i kurs i universell utforming på nett, men de vet ikke hvordan de skal begynne. I dette prosjektet kan vi gi alle høgskoler et fundament de kan bygge videre på, uansett hvilken innretning de har på sin utdanning, sier Katarina Gidlund, professor ved instituttet for informasjonssystem og informasjonsteknologi ved Mittuniversitetet.

Under ledelse av Mittuniversitetet vil vi i dette prosjektet utvikle og teste et solid basismateriale for kurs i webtilgjengelighet, med både online-kurs, materiale for kasusstudier, samt veiledning og anbefalinger for hvordan universiteter kan produsere og tilpasse egne kurs.

Målet er å tilby universiteter rundt om i EU praktiske tips og verktøy for at de skal kunne inkludere webtilgjengelighet i timeplanen i all relevant høyere utdanning, samt å oppmuntre til utveksling av erfaringer og kunnskap.

Alt utdanningsmateriell vil være åpent for alle på nett. I løpet av prosjektet vil det bli holdt workshops i Sverige, Tyskland og Italia. IAAP kommer også til å arrangere en konferanse i Stockholm våren 2021, hvor innsikt, anbefalinger og gode eksempler vil bli presentert for offentligheten.

Nettsted for IWAC-prosjektet (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu


Finansiering:
Erasmus +
Konsortium: Mittuniversitetet (prosjektleder), Mediahögskolan i Stuttgart, Genuas universitet, IAAP og Funka
Periode: oktober 2019 – september 2021
Budsjett: 3 millioner SEK

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)