Universell utforming for personer med psykiske lidelser

I løpet av vinteren 2013/2014 gjennomførte Funka i samarbeid med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH og Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH i Sverige, et forskningsprosjekt for å finne ut hvordan personer med psykiske lidelser bruker elektronisk kommunikasjon. Studien ble finansiert av den svenske Post- och Telestyrelsen.

Det finnes mye kunnskap om tilgjengelighet gjeldende å gjøre elektronisk kommunikasjon tilgjengelig for personer med nedsatt syn, hørsel eller motorikk. For grupper med kognitive nedsettelser eller psykiske lidelser er kunnskapsnivået betraktelig mindre.

Får å øke kunnskapsnivået om hvilke behov og problemstillinger som finnes med tanke på elektronisk kommunikasjon for personer med psykiske lidelser har vi gjennomført prosjektet i samtaleform og hatt workshops med mer enn 100 personer med ulike psykiske lidelser.

Studiet ble gjennomført i så kalt aksjonsforskningsform av forskere, eksperter på universell utforming og eksperter på psykiske lidelser og psykisk u-helse.

Deltagerne fra målgruppen har både medvirket i å utvikle metoder for datainnsamling, og delt sine personlige erfaringer. Deltagerne har også medvirket i resultatanalysen.

 

Finansiering: Post-och Telestyrelsen
Konsortium: Kungliga Tekniska Högskolan, KTH (Prosjektleder), Funka och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMS.
Periode: Oktober 2013 – februar 2014