Universell utforming i Adobe LiveCycle Designer

På oppdrag for Adobe har Funka testet hvordan Adobe LiveCycle Designer fungerer med tanke på universell utforming av e-tjenester. Løsninger utformet med LiveCycle Designer kan oppnå høyere grad av universell utforming enn dokumenter utformet med Adobe Acrobat. Fordelen med LiveCycle Designer er valgmulighetene, blant annet med dynamiske skjemaer.

Funka holdt et seminar den 3. februar  i 2011. Der gjennomgikk vi Adobe LiveCycle Designer med utgangspunkt i universell utforming, kom med eksempler på skjemaer og hvordan disse fungerer sammen med hjelpemidler. 

Dessuten presenterte Funka sitt resultatet fra granskingen av universell utforming i LiveCycle Designer. 

 

Finansiering: Adobe
Periode: 2011

PresentasjonerUniversell utforming i Adobe LiveCycle Designer, Andreas Cederbom, Funka, i PowerPoint-format (546 kb), på svensk, åpnes i nytt vindu

Universell utforming av skjema med  LiveCycle, Kiran Kaja, Adobe, i PDF-format (454 kb), på engelsk, åpnes i nytt vindu

RapportUniverselt utformede PDF-løsninger med Adobe LiveCycle Designer, Funka Nu, i PDF-format (329 kb), på svensk, åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)