Universell utforming og turisme

Funka har mottatt midler fra Svenska Institutet for å ta frem instruksjonsfilmer om universell utforming og funksjonsnedsettelse for den tyrkiske bransjeorganisasjonen for turistguider.

Hensikten med prosjektet er øke bevisstheten og kunnskapen om universell utforming og funksjonsnedsettelser, slik at tturistguider på plass i Tyrkia skal kunne yte god service, bade til nasjonale og internasjonale gjester med ulike forutsetninger.

Innholdet i filmene skal omfatte barrierer i det fysiske miljø og når det gjelder IKT.

Det er gøy at vi får så mange oppdrag som omfatter bevegelige bilde, sier Cecilia Gustafsson, som jobber med Funkas filmproduksjon. Kombinasjonen av lyd og bilde gir så mange fordeler sett fra et tilgjengelighetsperspektiv.

Funka takker for tillitten og ser frem til et givende samarbeid.

 

Finansiering: Svenska Institutet, Creative Force
Konsortium: Funka (prosjektleder) og The Turkish Union of Tourist Guides’ Chambers
Periode: 2016
Budsjett: 80 000 SEK

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)