Universell utforming ved rekruttering

Personlighetstest benyttes ofte i rekrutteringsprosesser, men testene er utformet slik at personer med nedsatt funksjonsevne ikke får deltatt på lik linje med alle andre. Nå har rekrutteringsdesignselskapet WeCompose gitt Funka i oppdrag å øke tilgjengeligheten i deres testverktøy.

Personer med nedsatt funksjonsevne står i stor grad utenfor det ordinære arbeidsmarkedet, blant annet fordi rekrutterings- og utvelgelsesmetoder ikke er tilpasset alle. Blant annet har vi vist dette i vårt oppdrag for BifDir om digitale barrierer.

Matchmaking mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skjer i større grad i automatiserte former på internett, og der kan digitaliserte og anonymiserte personlighetstest gjøre prosessen mer effektiv og rettferdig. Men de testene som finnes i dag straffer funksjonshemmede personer, fordi de ikke får de samme mulighetene til å svare på testspørsmålene.

WeCompose og Funka er én av vinnerne i årets innovasjonskonkurranse i regi av Post- och Telestyrelsen, tilsvarende Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge, under temaet ”Arbeidsmarked for alle”. Funka bidrar med ekspertise innom universell utforming, og kommer til å bidra med gransking, støtte under produksjon og brukertester.

Prosjektet løper i 18 måneder med start i februar 2018.

Rapport om digitale barrierer


Finansiering: Post- och Telestyrelsen
Konsortium: WeCompose og Funka
Periode: Februar 2018- Juni 2019
Budsjett: 2 MSEK