Rapport om digitale barrierer publisert

Funka har, sammen med det skandinaviske konsulenthuset Implement Consulting Group, utredet hvilke digitale barrierer som hindrer personer med nedsatt funksjonsevne i å komme ut i arbeidslivet. Oppdragsgiver for prosjektet ved navn ”Digitale hindre for økt sysselsetting blant personer med redusert funksjonsevne” er Deltasenteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir.

Vi har vært i dialog med og stilt spørsmål til personer med nedsatt funksjonsevne, brukerorganisasjoner og eksperter som arbeider med å få funksjonshemmede ut i arbeidslivet. Resultatet er interessant og det peker på flere områder som må forbedres eller utredes videre.

Noen eksempler fra rapporten:

  • Tildeling av hjelpemiddel er problematisk. Oppsiktsvekkende få av respondentene som sier at de har lese- og skrivevansker har et hjelpemiddel.
  • 26% av respondentene sier at de har valgt eller blitt tvunget til å avslutte et arbeidsforhold på grunn av digitale barrierer.
  • Det virker som om interne systemer som ikke er universelt utformede kan utgjøre et stort problem med tanke på inkludering. 

Det finnes naturligvis mange grunner til at personer med nedsatt funksjonsevne, i forhold til befolkingen generelt, ikke er i jobb. Men så lenge det finnes digitale barrierer kommer det til å bli vanskelig å leve opp til FN konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Rapport publisert, åpnes i nytt vindu

Funka i oppdrag for Bufdir

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)