Universitetsutdanning innen universell utforming på nett

I et prosjekt finansiert av Nordplus kommer Funka, sammen med IAAP Nordic; Oslo Met og ledende universiteter i Finland, Danmark og Sverige, å jobbe for å sikre at utdanning innen universell utforming på nett blir en naturlig del av universitetsutdannelser innen IT, design, kommunikasjon og andre relevante områder.

Med EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner, som også vil påvirke Norge, må hundretusenvis av offentlige nettsteder oppfylle minimumskrav for universell utforming. Det er behov for mange flere eksperter for å møte den økte etterspørselen som er forvente å komme. Likevel er det bare noen få utdanningsprogrammer som rommer universell utforming på nett, blant annet masterstudiet i universell utforming av IKT ved Oslo Met. Derfor er det stor risiko for at de fleste studenter vil mangle de viktigste ferdighetene som kreves når de kommer inn i arbeidslivet. IAAP Nordic ønsker å endre på dette.

Formålet med prosjektet er å bygge et nettverk av universiteter og andre utdanningsinstitusjoner i Norden for å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Det overordnede målet er å få inn universell utforming på nett inn i timeplanen i all relevant høyere utdanning.

Prosjektet vil kartlegge hvilke universiteter og høgskoler som jobber med temaet i dag, og basert på dagens forhold, gi anbefalinger for fremtidige muligheter for å øke kvaliteten og tilgang til kurs med universell utforming-fokus.

Under prosjektet vil det bli avholdt workshops i Norge, Sverige og Finland, der alle interessenter er velkomne. Første workshop vil bli avholdt i på Oslo Met i Oslo 21. november.

Prosjektet avsluttes med en konferanse i mai 2020, hvor innsikter, anbefalinger og gode eksempler vil bli presentert for publikum.

IAAP Nordic: Universitetsutdanning innen universell utforming på nett (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Workshop 21. november: Å innføre universell utforming i universitetsutdannelser, åpnes i nytt vindu

Finansiering: Nordplus Horizontal
Konsortium: IAAP Nordic (projektleder), OsloMet – storbyuniversitetet, Certec ved Institusjonen for designvitenskap, Lunds Tekniske Høgskole, Laurea University of Applied Sciences og Institutionen för Management Engineering ved Danmarks tekniske universitet og Funka.
Periode: August 2018 – Juli 2020
Budsjett: 500 000 SEK

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)