Utdanning - universell utforming i reiselivsnæringen

Funka deltar i et interessant forskningsprosjekt med finansiering fra EU-kommisjonen. Målet med prosjektet er å ta frem læreplaner innen reiselivsfaget med fokus på universell utforming, både på ledernivå og for ansatte som møter og er i kontakt med gjester med ulike forutsettinger og behov.

Med en aldrende befolkning er det fler og fler som stiller krav til universell utforming knyttet til ulike reisemål og attraksjoner, noe reiselivsnæringen må håndtere. Det er store forskjeller mellom hvor tilgjengelige de ulike destinasjonene er, men så og si alle destinasjonene må forbedres for at alle skal kunne dra nytte av reisemålet.

En av grunnene til at universell utforming ennå ikke er en naturlig del av reiselivsnæringen, er at mange, om ikke de fleste, av de som jobber innen næringen ikke har fått opplæring i universell utforming. In-Tour-prosjektet skal dekke dette behovet ved å ta frem læreplaner, lage og teste tre pilotkurs og evaluere resultatene av en kvalitativ utdanning. Målgruppene er både ledere og besøkspersonal og pilotkursene vil bli gjennomført ved universiteter i Tyskland, Hellas og Italia.

Universell utforming innen reiselivsnæringen er et viktig tema, sier Anett Ruszanov, Prosjektleder for EU-prosjekt hos Funka, basert i Brüssel. Gjennom dette prosjektet kan vi bidra til en bedre fritid for alle.

I nært samarbeid med reiselivsnæringen skal prosjektet kartlegge hva de to målgruppene må lære seg for å kunne håndtere krav knyttet til universell utforming. Basert på kartleggingen og analyser av de gode eksemplene som allerede finnes, tar vi frem læreplaner innen reiselivsfaget med fokus på universell utforming. Etter prosjektets slutt er målet at undervisningsmodellen skal implementeres i hele EU.


Finansiering: Erasmus +
Periode: Januar 2020 - Desember 2022
Konsortium: Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus (AISM), SI4life, Universitetet i Genua, Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione, Hellenic Open University, Epimelitirio Ilias (Chamber of Ilea), Akademie für berufliche Bildung, Fachhochschule Dresden, Chamber of Commerce of Valladolid, CRITERIA 05, EASPD, IAAPA EMEA, European Network for Accessible Tourism (ENAT) og Funka.
Budsjett: 1 M EURO

In-Tour, prosjektets nettsted (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)