Verktøy for å måle universell utforming på nett

Ayond er et IT-selskap som satser på innovasjon og brukersentrert utvikling. Defor var det ingen større overraskelse da de ble én av vinnerne i Post- och telestyrelsens, tilsvarende Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge, innovasjonskonkurranse ”Bäst i branschen”. Nå skal Funka og Ayond samarbeide om å utvikle et verktøy som kan måle universell utforming på nett – på alvor.

Det er ekstra gøy å kunne gjennomføre dette prosjektet sammen med Funkas spesialister, sier Thomas Arctaedius, daglig leder hos Ayond. Universell utforming er et område som mange av våre kunder trenger hjelp med, og vi tror at et verktøy kan gjøre stor forskjell.

Det finnes mange verktøy som måler ulike ting på nettet. Visse er spesielt utviklet for å måle universell utforming, mens de fleste måler også andre ting (alltså, de mäter uu men också annat). Noen verktøy er utviklet for at utviklere skal kunne kontrollere kode, mens andre for at redaktører skal få beskjed om døde lenker og manglende ALT-tekster. Designere kan måle kontrastverdier mellom skrift og bakgrunn med hjelp av verktøy, mens offentlige institusjoner i ulike land kan bruke verktøy i sitt tilsynsarbeid for å granske mange nettsteder samtidig.

Men flere forskningsprosjekt viser til store kvalitetsproblemer blant dagens verktøy. Samtidig fører strengere krav til universell utforming på nett til at flere etterspør hjelp og støtte. Kort sagt: vi får aldri lært opp nok eksperter på universell utforming, så et godt verktøy ville ha effektivisert deler av denne jobben betraktelig.

Det finnes et viktig poeng i at vi samarbeider med et selskap som nettopp ikke er tilgjengelighetsnerder, sier Andreas Cederbom, Analyseansvarlig hos Funka. Det skal bli veldig spennende å se hvor langt vi kommer.

Den svenske Post- och telestyrelsens innovasjonskonkurranse er åpen for selskaper og organisasjoner, og innebærer muligheten til å utvikle nye, eller videreutvikle eksisterende løsninger for at flere skal kunne dra nytte av digitaliseringens muligheter, uavhengig av funksjonsvariasjon.

 

Finansiering: Post- och telestyrelsens, tilsvarende Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge innovasjonskonkurranse
Konsortium: Ayond (prosjektleder) og Funka
Periode: 1. januar 2017- 30. juni 2018
Budsjett: 1,9 MSEK

Ayond (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Vinnerne i innovasjonskonkuransen til den svenske Post- och telestyrelsen (svensk tekst), åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)